8.9.2017

Vastuullinen taloudenpito jatkuu (Kainuun Sanomat)

Lähes kymmenen vuoden korpivaelluksen jälkeen hallitus pääsi viimein rakentamaan vuoden 2018 budjettia valoisimmissa suhdanneolosuhteissa. Suomen talous on kääntynyt voimakkaaseen ja laaja-alaiseen kasvuun.

Kansalaisten luottamus talouteen on korkea, Suomelle elintärkeä vienti vetää ja työllisyys paranee. Käännettä ovat tukeneet niin maailman talouden kasvu, kuin hallituksen kotimaiset toimet kilpailukyvyn, talouskasvun, työllisyyden ja yrittämisen vahvistamiseksi.

Myönteiset kasvuluvut aloittivat vilkkaan keskustelun jakovarasta viime kesänä. Nyt laihojen vuosien jälkeen koittanut yksi lihava vuosi ei kuitenkaan saanut hallitusta lipsumaan – budjettiriihessä tehtiin vastuullisia ja tulevaisuuteen katsovia päätöksiä. Talouskasvun aikaansaamaa liikkumavaraa käytettiin pääosin velkaantumisen vähentämiseen. Ensi vuonna uutta velkaa otetaan puoli miljardia aiemmin suunniteltua vähemmän, noin 3 miljardia euroa.

Ennusteiden valossa hallitus on taittamassa velkasuhteen positiiviseksi vuonna 2019. Kuitenkin valtion tulojen ja menojen tasapaino sekä työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin vaativat talouden positiivisen kehityksen jatkumisen ohella vanhojen päätösten määrätietoista toteutusta ja uusien uudistusten pohtimista.

Suomen taloudessa on kolme keskeistä rakenteellista haastetta, joihin kokoomus lähti hakemaan ratkaisuja budjettiriihessä. Kestävyysvaje johtuu vuosia jatkuneesta julkisen taloutemme velkaantumisesta, kun julkiset menot kasvavat väestön ikääntyessä. Suomea vaivaa myös osaamisvaje, kun työntekijöiden taidot eivät kohtaa työtä tarjoavien yritysten tarpeiden kanssa. Lisäksi työllisyysvaje saadaan paikattua ainoastaan sillä, että entistä suurempi joukko suomalaisia on töissä. Tavoitteena on saavuttaa työllisyysasteessa muut Pohjoismaat.

Riihessä tehtiinkin näille painopistealueille joukko tarkoin harkittuja täsmälisäyksiä. Erityistä huomiota kiinnitettiin nuorten työllisyyden parantamiseen ja syrjäytymisen torjuntaan. Työttömien mahdollisuuksia päästä kiinni työhön parannettiin mahdollistamalla yrittäjäksi ryhtyminen ja lyhytkestoinen opiskelu työttömyysturvalla. Perheiden arjen sujuvuuden, tasa-arvon ja talouden näkökulmasta yksi riihen merkittävimmistä päätöksistä oli kokoomukselle tärkeän tavoitteen, perhevapaauudistuksen, toteuttaminen tällä vaalikaudella.

Hallituspuolueet olivat yhdessä linjanneet sekä vuoden 2016 että vuoden 2017 kehysriihissä, ettei määräaikaista kuljetustukea jatketa. Hallitus kuitenkin päätti nyt jatkaa tukea määräaikaisena vielä vuosille 2018-2019. Tämä on erinomainen päätös Pohjois- ja Itä-Suomen yritysten kilpailukyvyn kannalta.

Budjettiriihen veropäätöksillä varmistettiin, ettei kenenkään palkansaajan verotus kiristy ensi vuonna. Vaikka riihen alla hallituspuolueiden välillä oli haasteita kilpailukykysopimuksen (kiky) vaikutusten kompensoinnissa sekä hallitusohjelman verolinjausten noudattamisessa, kokoomus sai lopulta hallituksen pitämään kiinni omista linjauksistaan. Kompensoimalla kikyn vaikutukset veronkevennyksillä myös ensi vuodeksi ja estämällä työn verotuksen kiristymisen, hallitus vahvisti työllisyyttä, talouskasvua ja ostovoimaa.

Kokonaisuutena riihen päätöksiin voi olla tyytyväinen. Budjettiriihessä ei sorruttu holtittomiin menolisäyksiin, vaan uudet lisäpanostukset kohdistettiin vahvasti tukemaan tulevaisuuden kasvua ja työllisyyttä.

 

Eero Suutari

Kansanedustaja (kok)

Share on FacebookTweet about this on Twitter

« Takaisin

Eduskunnan
RSS-syöte

Hallitus täydensi vuoden 2018 talousarvioesitystä

LUE LISÄÄ »

Petri Jääskeläinen jatkaa eduskunnan oikeusasiamiehenä

LUE LISÄÄ »

EERO EDUSKUNNAN SIVUILLA »

Eeron facebook ryhmä

Eeron
ajankohtaiset

Tiedote: 13.11.2017

Kokoomuksen Suutari ja Talvitie: Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva tuotava tähän päivään

Kokoomuksen Oulun vaalipiirin kansanedustajat Eero Suutari ja Mari-Leena Talvitie jättivät perjantaina 10.11. kirjallisen kysymyksen yrittäjän perheenjäsenten työttömyysturvasta. Lainsäädännössä yrittäjänä toiminutta, yrittäjän puolisoa, avopuolisoa ja yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvia lapsia kohdellaan tietyissä työttömyysturvan kohdissa osin epäoikeudenmukaisesti. ”Yrittäjän perheenjäsenen ei ole aina mahdollista tietää, katsotaanko hänet lainsäädännön näkökulmasta yrittäjäksi vai työntekijäksi. Tämä taas vaikuttaa siten, että […]

Lue lisää »

Mielipidekirjoitus: 14.11.2017

Koko Kainuu tarvitsee tulevaisuuden osaajia (Kainuun Sanomat)

Kainuun Sanomien mielipidepalstalla (13.11.2017) tuotiin varsin kielteisellä tavalla allekirjoittaneen vuosikymmeniä kestänyt Kainuun edunvalvonta esille. Esitetty kritiikki kohdistui verkkolehti Uudelle Suomelle (1.11.2017 antamaani haastatteluun, jossa toin esille muun muassa huoleni kehys-Kainuusta ja sen sekä koko Kainuun osaamistarpeesta. Olen ollut yrittäjänä Kainuussa 35 vuotta – perustanut useita yrityksiä, toiminut pitkään Kainuun Yrittäjien hallituksessa ja Kajaanin yrittäjien puheenjohtajana […]

Lue lisää »

Kolumni: 20.10.2017

Maatalousyrittäjät kurimuksessa (Kainuun Sanomat)

Kylmän ja sateisen kesän jälkeen koittanut vielä sateisempi syksy on kurittanut lähes jokaista viljelijää ympäri Suomen. Läpimärillä pelloilla koneet ovat uponneet peltoihin ja vilja on jäänyt puimatta. On ollut murhetta kerrakseen. Puintipäivät ovat olleet vähissä myös Kainuussa ja Vilja-alan yhteistyöryhmän arvion mukaan puimatta jääkin 10-15 prosenttia kasvustosta. Tilanne vaihtelee kuitenkin voimakkaasti alueittain – joillain tiloilla […]

Lue lisää »

Tiedotearkistoon »

Yhteystiedot

Eero Suutari

kansanedustaja
eero.suutari@eduskunta.fi
puhelin +358 50 512 0594

Viestisi Eerolle »

Heini Rask

eduskunta-avustaja
heini.rask@eduskunta.fi
puhelin +358 46 923 1267
+358 9 432 4170

Viestisi Heinille »