27.2.2018

Tasa-arvo tarvitsee perhevapaauudistusta (Kainuun Sanomat)

Perhevapaauudistus on yksi tärkeimmistä tasa-arvouudistuksista, joita Suomi tarvitsee kipeästi. Se on aivan liian tärkeä kesken jätettäväksi. Tästä huolimatta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti päättäneensä kaataa uudistuksen. Hallituspuolueiden puheenjohtajien tapaamisessa uudistus myös valitettavasti kariutui, eikä se etene tällä hallituskaudella. Kokoomus yritti viimeiseen asti hakea ratkaisua hallituskumppaneiden kanssa.

Tasa-arvoa, työllisyyttä ja perheiden hyvää arkea tukevan perhevapaauudistuksen tarve ei häviä minnekään. Suomessa pienten lasten äitien työllisyysaste on muita Pohjoismaita huomattavasti alempi ja perhevapaiden pitäminen jakautuu räikeän epätasaisesti vanhempien kesken. Tämä vääristymä heikentää naisten työmarkkina-asemaa ja urakehitystä sekä pienentää samalla isien roolia lastensa elämässä. Tähän kokoomus haluaa muutoksen.

Kokoomus on kannattanut perhevapaiden uudistamista jo pitkään ja olemme sitoutuneita edistämään uudistusta seuraavalla hallituskaudella. Tutkitusti vaikuttavia keinoja lisätä tasa-arvoa, työllisyyttä ja perhearjen sujuvuutta on rakentaa sellainen malli, joka jakaa vapaita tasaisemmin vanhempien välillä ja kannustaa erityisesti naisia palaamaan perhevapaalta työelämään. Tällainen oli kokoomuksen itse esittämä malli ja nämä tavoitteet oli kirjattu myös hallituksen uudistukselle asettamiin reunaehtoihin.

Kokoomuksen omassa, vuosi sitten julkaistussa, perhevapaamallissa äidille maksetaan aluksi viiden viikon ajan ansiosidonnaista odotusrahaa. Tämän jälkeen on vuoden mittainen ansiosidonnainen perhevapaa, josta kummallekin vanhemmalle on kiintiöity kolme kuukautta. Loput kuusi kuukautta olisivat vapaasti jaettavissa, mikä tarkoittaa mahdollisuutta siirtää perhevapaa juridiselta vanhemmalta myös muulle lasta hoitavalle aikuiselle. Tällä helpotettaisiin merkittävästi esimerkiksi ero-, uus- ja sateenkaariperheiden sekä yksinhuoltajien perhevapaajärjestelyjä.

Tasa-arvo- ja työllisyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää perhevapaiden rakenteen uudistamista ja asenneilmapiirin muuttamista. Lapsen hoitaminen kotona ei ole naisen erityisoikeus tai –vastuu. Lisäksi tutkimusten mukaan erityisesti poikien koulumenestykseen vaikuttaa isien kotona oleminen. Perhevapaita onkin uudistettava siten, että tasavertainen mahdollisuus perhevapaalle jäämiseen taataan molemmille vanhemmille. Samalla lisätään lasten osallistumista pedagogiseen varhaiskasvatukseen.

Perhevapaauudistus on tehtävä. Jos uudistusta ei tehdä ollenkaan, häviäjiä ovat suomalaiset perheet; äidit, isät ja lapset kaikki yhdessä. Samalla Suomen kasvu sekä työllisyys kärsivät ja jäämme entisestään jälkeen muita Pohjoismaita. Uudistukselle on laaja kannatus suomalaisessa yhteiskunnassa. Harvassa ovat ne uudistukset, joiden takana seisoo suurin osa eduskuntapuolueista, kaikki työmarkkinajärjestöt ja suuri joukko kansalaisjärjestöjä.

Nykytila ei ole reilu isille, äideille, eikä heidän työnantajilleen. Rakenteita voidaan muuttaa, kun tiedostetaan myös asenteet niiden taustalla. Työ tasa-arvon ja työllisyyden eteen jatkuu.

 

Eero Suutari

Kansanedustaja (kok.)

« Takaisin

Eduskunnan
RSS-syöte

​Eduskunta hyväksyi lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

LUE LISÄÄ »

Eduskunta keskusteli paikkatietojen merkityksestä

LUE LISÄÄ »

EERO EDUSKUNNAN SIVUILLA »

Eeron facebook ryhmä

Eeron
ajankohtaiset

-->
Tiedote: 23.5.2018

Kokoomuksen puoluehallitus esittää varainsiirtoveron poistoa

Kokoomuksen puoluehallitus esittää puoluekokoukselle varainsiirtoveron poistoa. Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari on tyytyväinen ratkaisuun. Suutarin mukaan tsaarinaikainen varainsiirtovero ei ole enää tätä päivää.  ”Varainsiirtoverolla on monia negatiivisia vaikutuksia. Se heikentää ihmisten mahdollisuuksia muuttaa työn perässä uudelle alueelle tai paikkakunnalle sekä keinotekoisesti kasvattaa asumisen kustannuksia ja asuntojen hintoja. Erityisen ongelmallinen varainsiirtovero on muuttotappioalueilla, joissa tarjontaa on enemmän […]

Lue lisää »

Mielipidekirjoitus: 14.11.2017

Koko Kainuu tarvitsee tulevaisuuden osaajia (Kainuun Sanomat)

Kainuun Sanomien mielipidepalstalla (13.11.2017) tuotiin varsin kielteisellä tavalla allekirjoittaneen vuosikymmeniä kestänyt Kainuun edunvalvonta esille. Esitetty kritiikki kohdistui verkkolehti Uudelle Suomelle (1.11.2017 antamaani haastatteluun, jossa toin esille muun muassa huoleni kehys-Kainuusta ja sen sekä koko Kainuun osaamistarpeesta. Olen ollut yrittäjänä Kainuussa 35 vuotta – perustanut useita yrityksiä, toiminut pitkään Kainuun Yrittäjien hallituksessa ja Kajaanin yrittäjien puheenjohtajana […]

Lue lisää »

Kolumni: 23.5.2018

Veronkiristyshämäys (Kaleva)

SDP:n lupaa vaaliohjelmassaan paljon hyvää ja maksattaisi sen perintö- ja lahjaverotuksen, listaamattomien yritysten veron ja kiinteistöverojen kiristyksillä sekä yrittäjävähennyksen poistolla, osinkojen jyrkemmällä progressiolla ja palkkaveron yhä jyrkemmällä progressiolla. Linjauksia tarkastellessani en voi olla miettimättä, haluavatko he johtaa äänestäjiä tahallaan harhaan? Samaan aikaan, kun SDP haluaa lisätä työllisyyttä, puolueen esittämät verolinjaukset rokottaisivat pk-yrittäjiä ja omistamista, eli […]

Lue lisää »

Tiedotearkistoon »

Yhteystiedot

Eero Suutari

kansanedustaja
eero.suutari@eduskunta.fi
puhelin +358 50 512 0594

Viestisi Eerolle »

Heini Rask

eduskunta-avustaja
heini.rask@eduskunta.fi
puhelin +358 46 923 1267
+358 9 432 4170

Viestisi Heinille »