Facebook pixel

Me luotamme poliisiin (Kaleva)

Poliisin tehtäväkenttä on laajentunut paljon sen voimavaroihin nähden. Poliisiammattikorkeakoulun Poliisin toimintaympäristö –julkaisun mukaan yksi tulevaisuuden poliisitoiminnan suurista haasteista on tihentyvä tietoverkottuminen. Se avaa globaaleja, uusia mahdollisuuksia rikollisuudelle, joihin poliisien kyvyn vastata täytyy tehostua. Kansainvälisen yhteistyön merkitys tämän kaltaisten rikosten torjunnassa tulee myös korostumaan. Rikosten ennaltaehkäiseminen on yksi poliisin tärkeimmistä tehtävistä....
Lue lisää

Torjutaan ilmaston lämpeneminen kestävästi (Kainuun Sanomat)

Eduskunta on ottanut ilmastonmuutoksen vakavasti. Hallitusten välisen ilmastopaneelin, IPCC:n julkaiseman raportin myötä on selvää, että kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen on mahdotonta, jos emme kykene rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen. Loppuvuodesta kaikki eduskuntapuolueet kokoontuivat pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan ilmastopoliittisista linjauksista ja tammikuun puolessa välissä täysistunnossa käytiin myös ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta. Käydyt...
Lue lisää

Tekoja talouden ja työllisyyden kasvun puolesta jatkettava

Hallitus on kiistattomasti saavuttamassa kauden loppuun mennessä talouspoliittiset tavoitteensa. Julkinen talous on kääntymässä vuosikymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi, ja velkaantuminen on saatu vihdoin kuriin. Saavutimme myös etuajassa 72 prosentin kunnianhimoisen työllisyysasteen tavoitteen. Työllisyyden positiivinen kehitys on vahvistanut julkista taloutta ja tuonut kymmenien tuhansien perheiden arkeen ja toimeentuloon helpotusta. Lisätoimia ja uudistuksia tarvitaan,...
Lue lisää