Facebook pixel

Alueiden vahvuudet haltuun (Kainuun Sanomat)

Hallituksen kannustava veropolitiikka jatkuu. Tämä tarkoittaa sitä, että palkansaajien ja yrittäjien verotus ei tule kiristymään. Pieni- ja keskituloisten verotus keventyy, joten työn vastaanottaminen ja työn teettäminen ovat kannattavampaa kuin aiemmin. Suunta on oikea, sillä työn teosta ja ahkeruudesta pitää palkita. Hallituskauden aikana työpaikkojen määrä on kasvanut lähes 120 000:lla.

Tekemistä vielä on, sillä yksi vaalikausi on lyhyt aika kymmenen vuoden taantumasta ja velkaantumisesta selviämiseen. Velkaantuminen ja kestävyysvaje jatkuvat edelleen ja näillä näkymin – jos taantuman kynsiin ei jouduta, velkaantuminen rauhoittuu vuoteen 2021 mennessä. Tämän jälkeenkin on elettävä ”suu säkkiä myöten”, sillä väestön ikääntymisen myötä palvelutarve kasvaa.

Talouskasvun myötä panostetaan tutkimukseen, koulutukseen, osaamiseen ja tuotekehitykseen. Business Finlandin rahoitusta nostetaan neljänneksellä 344 miljoonaan. Rahoitus suunnataan yritysten ja muiden tutkimusorganisaatioiden yhteistyönä tehtävään tutkimukseen. Myös VTT:n tutkimusta vahvistetaan seitsemän miljoonan lisämäärärahalla. Näillä toimilla hallitus kannustaa yrityksiä vahvistamaan kilpailukykyä ja vientiä, tavoitteenaan kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti lähivuosina. Riittääkö tämä?

Matkailu on kasvanut merkittävästi vaalikauden aikana. Sen kokonaistulo on n. 14 mrd, ja tavoitteena on kasvattaa sitä lähivuosina kolmanneksella. Tämä onnistuu kahdeksan miljoonan ministeriön rahoituksella, viiden miljoonan panostuksella alueiden ja yritysten tunnettuuteen sekä kolmen miljoonan lisäyksellä työvoiman saantiin, palvelurakenteen kehittämiseen sekä palveluiden tuotteistamiseen.

Alueita kehitetään Lounais-Suomen menestyksekkäällä siltasopimusmallilla. Sitä laajennetaan kolmelle eniten työvoimapulasta kärsivälle alueelle, ja Kainuu on yksi näistä. Siltasopimusmalli tarkoittaa yhteistyön lisäämistä valtion ja alueiden välille osaavan työvoiman saamiseksi. Kainuu hyötyy myös alueellisen kuljetustuen nostamisesta viidestä miljoonasta kuuteen. Tämä alentaa pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritystoiminnalle, ja siten lisää niiden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Nopeasti toteutettaviin, osaavan työvoiman saatavuutta tukevat hankkeet, saavat kolmen miljoonan euron panostuksen. Yritysten palkkatuki saa kymmenen miljoonan lisäpanostuksen. Yrityksille tullaan maksamaan myös kolmen kuukauden palkkatuen suuruinen työllistämispalkkio, mikäli palkkatuetun henkilön työsuhde muuttuu palkkatukijakson aikana toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi tai yritys palkkaa työttömän palkkatuella toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Järjestöille suunnattu sataprosenttisen palkkatuen enimmäismäärä nousee 4000 henkilöön. Maamme menestys rakentuu sen monien erilaisten alueiden vahvuuksista.

 

Eero Suutari, kansanedustaja