Facebook pixel

Blogi

Metsähallituksen korotetun tulostavoitteen on tuettava kansallispuistojamme

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari linjaa, että metsähallituksen tulostavoitteesta ei ole varaa tinkiä. Suutarin mukaan kestävästä hakkuutasosta on syytä pitää ehdottomasti kiinni, mutta tulostavoitteen nousua on turha kauhistella, kun nousu johtuu puun hyvästä hinnasta eikä hakkuiden kasvusta. Suutari esittääkin, että Metsähallituksen työn tuomat eurot on syytä suunnata vaikuttavimpiin luonnonhoito-, monimuotoisuus- ja...
Lue lisää

Viljelijät kaipaavat neuvontaa eivätkä byrokratiaa

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari iloitsee siitä, että selvitysmies Reijo Karhisen esittämä maatalouden kannattavuusselvitys sisältää useita kokoomuslaisia tavoitteita. 7.2. valtioneuvostolle luovutettu maatalouden kannattavuusselvitys linjaa, että maatalouteen on mahdollista saada 500 miljoonaa euroa lisää yrittäjätuloa. Suutari painottaa, että tehokkaammat toimintatavat ovat välttämättömyys kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla. ”Tilanteemme ei ole suotuista viljelijöille, kuluttajille eikä...
Lue lisää

Me luotamme poliisiin (Kaleva)

Poliisin tehtäväkenttä on laajentunut paljon sen voimavaroihin nähden. Poliisiammattikorkeakoulun Poliisin toimintaympäristö –julkaisun mukaan yksi tulevaisuuden poliisitoiminnan suurista haasteista on tihentyvä tietoverkottuminen. Se avaa globaaleja, uusia mahdollisuuksia rikollisuudelle, joihin poliisien kyvyn vastata täytyy tehostua. Kansainvälisen yhteistyön merkitys tämän kaltaisten rikosten torjunnassa tulee myös korostumaan. Rikosten ennaltaehkäiseminen on yksi poliisin tärkeimmistä tehtävistä....
Lue lisää

Torjutaan ilmaston lämpeneminen kestävästi (Kainuun Sanomat)

Eduskunta on ottanut ilmastonmuutoksen vakavasti. Hallitusten välisen ilmastopaneelin, IPCC:n julkaiseman raportin myötä on selvää, että kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen on mahdotonta, jos emme kykene rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen. Loppuvuodesta kaikki eduskuntapuolueet kokoontuivat pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan ilmastopoliittisista linjauksista ja tammikuun puolessa välissä täysistunnossa käytiin myös ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta. Käydyt...
Lue lisää

Tekoja talouden ja työllisyyden kasvun puolesta jatkettava

Hallitus on kiistattomasti saavuttamassa kauden loppuun mennessä talouspoliittiset tavoitteensa. Julkinen talous on kääntymässä vuosikymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi, ja velkaantuminen on saatu vihdoin kuriin. Saavutimme myös etuajassa 72 prosentin kunnianhimoisen työllisyysasteen tavoitteen. Työllisyyden positiivinen kehitys on vahvistanut julkista taloutta ja tuonut kymmenien tuhansien perheiden arkeen ja toimeentuloon helpotusta. Lisätoimia ja uudistuksia tarvitaan,...
Lue lisää

Osakesäästötilillä vaurastumaan (Kainuun Sanomat)

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudesta osakesäästötilistä. Sen tarkoituksena on kannustaa suomalaisia aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Samalla parannetaan myös suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kasvaa, saada pääomaa toiminnan laajentamiseen sekä uusiin investointeihin. Osakesäästötilejä tulevat tarjoamaan pankit sekä sijoituspalveluyritykset ja tilille saa sijoittaa aina 50 000 euroon asti. Varoja voi ja kannatta riskin...
Lue lisää

Hallituspuolueiden lisäyksiä talousarvioon 2019

Valtiovarainvaliokunnan hallituspuolueet ovat päättäneet lisäyksistä eduskunnan talousarvioon vuodelle 2019. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle kohdistuneet kehittämis- ja investointirahoitukset lisäyksistä ovat yhteensä 3,36 miljoonaa euroa. Lisäämme tien 870 kevyen liikenteen väylän rakentamiseen - vuosi sitten myönnetyn 900 000 euron lisäksi - 400 000 euroa varmistaaksemme liikenneturvallisuuden parantamisen ja kevyen liikenteen sillan rakentumisen...
Lue lisää

Kasvuratkaisuja Kainuuseen (Kainuun Sanomat)

Hallituksen asettama 72 prosentin työllisyysaste ollaan saavuttamassa. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkeiden palveluiden sekä uskottavan puolustuksen turvaamiseksi ensin 75 ja myöhemmin 80 prosentin työllisyysaste on myös välttämättömyys. Hallitus haluaa edelleen helpottaa vaikeimmin työllistyvien mahdollisuuksia kiinnittyä työelämään. Siksi irtisanomissuojaa mikroyrityksissä halutaan keventää. Muutos ei mahdollista tulevaisuudessakaan mielivaltaista irtisanomista ilman hyväksyttävää syytä tai varoitusta....
Lue lisää

Toimiva oikeusjärjestelmä on yhteiskunnan selkäranka

Tuomioistuimen toiminta ja rikoslaki eivät kosketa meitä joka päivä jos koskaan, mutta yhteiskunta ei pitkään toimi ilman - kansalaisten mielestä hyvin toimivaa - oikeusjärjestelmää. Oikeuspolitiikka on keskeinen keino ohjata yhteiskunnan toimintaa. Julkinen keskustelu tästä asiasta on kuitenkin pitkään ollut vähäistä. Viime vuosien aikana saamissani kansalaispalautteessa tähän on ruvettu aiempaa enemmän...
Lue lisää

Autoveron laskemisesta kiittävät niin ilmasto, asiakas kuin kansantalouskin

Kokoomuksen kansanedustajat Elina Lepomäki, Eero Suutari ja Timo Heinonen ovat tyytyväisiä hallituksen päätökseen alentaa vähäpäästöisten autojen verokantaa. Alennus toteutetaan uuden WLTP-mittaustavan muuttamien autoverotaulukoiden hienosäädöllä toteutuneisiin kulutuslukemiin perustuen. Markkinahäiriöiden välttämiseksi muutos tapahtuu myös yllättäen, sillä uudistettua verotaulukkoa aletaan soveltaa välittömästi. ”Suomi on maailman ensimmäinen maa, joka on pystynyt onnistuneesti sopeuttamaan autoveronsa...
Lue lisää