Facebook pixel

Blogi

Taloutta pitää hoitaa huolella (Kainuun Sanomat)

  ”Vahva valtion talous on köyhän paras turva”, on yksi parhaista poliittista ohjeista. Hyvinvointivaltiossa, jossa järjestetään hyvät palvelut ja tulonsiirrot niitä tarvitseville, on sen ylläpitämiseksi vain yksi keino. Talouskasvulla aikaan saatava korkea työllisyys. Olemme olleet Suomessa viimeisen parin vuoden aikana tyytyväisiä kohentuneisiin talouslukuihin. Tällä hetkellä myös meidän palvelut ja tulonsiirrot...
Lue lisää

Osakesäästötili vahvistaa koko kansan sijoitusintoa

Kokoomuksen Suutari: Osakesäästötili vahvistaa koko kansan sijoitusintoa Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Eero Suutari iloitsee osakesäästötilin etenemisestä. Valtiovarainvaliokunnan mietintö osakesäästötilin verokohtelusta on valmistunut ja tiliin liittyvä lainsäädäntö on pian kokonaisuudessaan hyväksytty eduskunnassa. Aiemmin hyväksyttiin jo esitys osakesäästötilin perusteista. ”Osakesäästötili vahvistaa koko kansan sijoitusintoa. Suora osakesäästäminen on pitkässä juoksussa paras...
Lue lisää

Eeroposti vko 9

Hei, Tämän viikon ajankohtaiseksi asiaksi Eeropostiin nostan valtion lisäbudjetin, jolla on merkitystä Terrafamen juuri meneillään olevaan akkukemikaalitehdas -investointiin. Valtio on päättänyt tukea Saloon rakennettavaa akkutehdashanketta kahdella miljoonalla eurolla. Tämä tehdashanke avaa koko Suomelle valtavat vientimahdollisuudet ja konkreettisesti tuo Suomen mukaan akkuteollisuuden kärkijoukkoon. Markkina on kuuma ja maailmalla tämä on se,...
Lue lisää

Enemmän kustannustehokkaita lääkkeitä potilaiden eduksi

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Eero Suutari vaatii enemmän kustannustehokkaampien lääkkeiden käyttöä potilaille. Biosimilaari on biologinen lääke, joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi alkuperäisen biologisen lääkkeen kanssa. Fimean mukaan biosimilaarit ovat yhtä turvallisia ja tehokkaita kuin vastaavat alkuperäislääkkeet. Kaikille kolmelle eniten myydyimmälle lääkkeelle (adalimumabi, glargininsuliini ja etanersepti) on markkinoilla biosimilaari,...
Lue lisää

Metsähallituksen korotetun tulostavoitteen on tuettava kansallispuistojamme

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari linjaa, että metsähallituksen tulostavoitteesta ei ole varaa tinkiä. Suutarin mukaan kestävästä hakkuutasosta on syytä pitää ehdottomasti kiinni, mutta tulostavoitteen nousua on turha kauhistella, kun nousu johtuu puun hyvästä hinnasta eikä hakkuiden kasvusta. Suutari esittääkin, että Metsähallituksen työn tuomat eurot on syytä suunnata vaikuttavimpiin luonnonhoito-, monimuotoisuus- ja...
Lue lisää

Viljelijät kaipaavat neuvontaa eivätkä byrokratiaa

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari iloitsee siitä, että selvitysmies Reijo Karhisen esittämä maatalouden kannattavuusselvitys sisältää useita kokoomuslaisia tavoitteita. 7.2. valtioneuvostolle luovutettu maatalouden kannattavuusselvitys linjaa, että maatalouteen on mahdollista saada 500 miljoonaa euroa lisää yrittäjätuloa. Suutari painottaa, että tehokkaammat toimintatavat ovat välttämättömyys kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla. ”Tilanteemme ei ole suotuista viljelijöille, kuluttajille eikä...
Lue lisää

Me luotamme poliisiin (Kaleva)

Poliisin tehtäväkenttä on laajentunut paljon sen voimavaroihin nähden. Poliisiammattikorkeakoulun Poliisin toimintaympäristö –julkaisun mukaan yksi tulevaisuuden poliisitoiminnan suurista haasteista on tihentyvä tietoverkottuminen. Se avaa globaaleja, uusia mahdollisuuksia rikollisuudelle, joihin poliisien kyvyn vastata täytyy tehostua. Kansainvälisen yhteistyön merkitys tämän kaltaisten rikosten torjunnassa tulee myös korostumaan. Rikosten ennaltaehkäiseminen on yksi poliisin tärkeimmistä tehtävistä....
Lue lisää

Torjutaan ilmaston lämpeneminen kestävästi (Kainuun Sanomat)

Eduskunta on ottanut ilmastonmuutoksen vakavasti. Hallitusten välisen ilmastopaneelin, IPCC:n julkaiseman raportin myötä on selvää, että kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen on mahdotonta, jos emme kykene rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen. Loppuvuodesta kaikki eduskuntapuolueet kokoontuivat pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan ilmastopoliittisista linjauksista ja tammikuun puolessa välissä täysistunnossa käytiin myös ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta. Käydyt...
Lue lisää

Tekoja talouden ja työllisyyden kasvun puolesta jatkettava

Hallitus on kiistattomasti saavuttamassa kauden loppuun mennessä talouspoliittiset tavoitteensa. Julkinen talous on kääntymässä vuosikymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi, ja velkaantuminen on saatu vihdoin kuriin. Saavutimme myös etuajassa 72 prosentin kunnianhimoisen työllisyysasteen tavoitteen. Työllisyyden positiivinen kehitys on vahvistanut julkista taloutta ja tuonut kymmenien tuhansien perheiden arkeen ja toimeentuloon helpotusta. Lisätoimia ja uudistuksia tarvitaan,...
Lue lisää

Osakesäästötilillä vaurastumaan (Kainuun Sanomat)

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudesta osakesäästötilistä. Sen tarkoituksena on kannustaa suomalaisia aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Samalla parannetaan myös suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kasvaa, saada pääomaa toiminnan laajentamiseen sekä uusiin investointeihin. Osakesäästötilejä tulevat tarjoamaan pankit sekä sijoituspalveluyritykset ja tilille saa sijoittaa aina 50 000 euroon asti. Varoja voi ja kannatta riskin...
Lue lisää