Facebook pixel

Eduskunta myöntää Kainuun Edulle rahoitusta – kuntajohtajat kiristävät rahahanoja

Eduskunta myöntää vuoden 2017 budjetistaan 150 000 euroa Kainuun Etu Oy:lle pienten ja keskisuurten yritysten kasvu- sekä vientiprojekteihin. Kansanedustaja Eero Suutari (kok) on tyytyväinen tähän kainuulaista elinkeinotoimintaa edistävään päätökseen. Tämä lievittää Kainuun kuntajohtajien sopimuksen aiheuttamaa Kainuun Etu Oy:n perusrahoituksen alasajoa.

Kainuussa suurin haaste on pitkään ollut työpaikkojen ja väestön kato. Nyt ilmassa on kuitenkin positiivisia väreitä ja yrityksillä on kasvu- sekä investointihaluja. Lisäksi Kainuun Etu valittiin juuri Euroopan parhaaksi kehitysyhtiöksi. Kainuu onkin historiallisen kasvun kynnyksellä ja saavuttamassa nopeasti kansantuotteessa sekä työllisyydessä maan keskiarvoja.

”Onnittelen Kainuun Etua sen tekemästä erinomaisesta työstä sekä sen saamasta palkinnosta. Kansainvälinen tunnustus on vahva ja myönteinen signaali koko Kainuun alueen yrityksille, minkä tulisi näkyä myös Kainuun kuntajohtajien suunnitelmissa” sanoo Suutari. Vaikka kuntajohtajien sopima perusrahoituksen puolittaminen on Suutarin mielestä näkemyksetön ja vastuuton, niin positiivinen väre Kainuun yrityselämässä säilyy tämän Eduskunnan myöntämän lisärahan ansiosta. Kainuun Edulle tämä merkitsee uusia satsauksia maakunnan ja koko Suomen eteen. ”Vain kehittyvät ja kasvavat yritykset pystyvät pitämään Kainuun asuttuna. Antakaamme siis yrityksille mahdollisuus menestyä ja kainuulaisille näkemystä tulevaisuuteen” Suutari päättää.