Facebook pixel

Eero Suutari: Harvaan asuttujen alueiden yrityksistä on pidettävä huolta

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä hyväksyi kokouksessaan 6.6.2018 toimenpiteitä elinkeinotoiminnan ja työllistämisen osalta.

”Työryhmän näkemys ottaa hienosti huomioon harvaan asutuilla seuduilla toimivien yritysten erityistarpeet, kuten kuljetustuen säilyttämisen valtion erillisrahoituksena, yritysten vaikeudet saada lainaa kiinteistöjen arvon laskiessa, osaavan työvoiman saatavuuden hankaluudet sekä yritysten omistajanvaihdosten haasteet”, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari.

Työryhmän näkemys on, että kuljetustukea ei tule sisällyttää tulevien maakuntien yleiskatteellisen rahoituksen piiriin, vaan sen tulee olla jatkossakin valtion erillisrahoitusta. Tuen tulee perustua kuljetusmatkan etäisyyteen, ei asukaslukuun. Työryhmä toivoo kansallisen toimenpideohjelman laatimista yritysten investointilainojen saamisen helpottamiseksi. Lisäksi työryhmä korostaa työvoiman liikkuvuuden edistämistä ja osaavan työvoiman saatavuuden lisäämistä porkkanoiden kautta sekä maatilojen sukupolven vaihdosten perusteena olevan 25 000 euron tulorajavaatimuksen laskemista ja muiden yritystoiminnan tulojen sisällyttämistä tulorajaan.

”Näitä esityksiä on kainuulaisena yrittäjänä helppo kannattaa. On täysin eri asia harjoittaa yritystoimintaa pohjoisen harvaan asutuilla seuduilla kuin etelän kasvukeskuksessa. Yrittäjät kohtaavat aivan erilaisia haasteita ja näillä toimenpiteillä ne huomioitaisiin”, sanoo Suutari.