Facebook pixel

Eero Suutari: Valtioneuvoston biojalostamotuki luo Kainuuseen uutta työtä

Kansanedustaja Eero Suutari on iloinen valtioneuvoston päätöksestä avustaa 12 miljoonalla eurolla energiayhtiö St1:n biojalostamoinvestointia Kajaanin Renforsin Rantaan. Se mahdollistaa energiayhtiön lopullisen, n. 40 M€:n investointipäätöksen tekemisen ja tuotannon aloittamisen suunnitelmien mukaisesti vuosien 2015–2016 vaihteessa.  

”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että TEM lähtee osaltaan rahoittamaan Kainuuseen oikeaa, pysyvää työtä luovaa investointia, vaikka muutoin se joutuu karsimaan hyviäkin rahoituksen kohteita. Biotalous on Suomessa vahvassa myötätuulessa ja sillä on hyvät kasvumahdollisuudet.  Juuri tämän kaltaisia konkreettisia työllistäviä ja uuteen teknologiaan pohjautuvia hankkeita me tarvitsemme. Annan täyden tukeni hallituksen strategialle, joka tukee voimakkaasti suomalaista biotaloutta ja biopolttoaineteollisuutta sekä niihin liittyvän uuden teknologian kehittämistä. Hallitus on varannut tätä varten talousarvioon 82,5 miljoonaa euroa. Tämä auttaa teollisuuden ponnisteluja pysyä alan kärjessä maailmassa”, kiittelee Suutari.  

Suutari muistuttaa, että Kainuu tulee olemaan hyvänä esimerkkinä siitä, miten täällä voidaan jatkossa hyödyntää puun kuidun käyttöä. ”St1:n Kajaanin tehdas on sekä teknisesti että kaupallisesti merkittävä, koska siinä kotimaista tähdepohjaista raaka-aineetta eli sahanpurua, hyödynnetään liikenteen biopolttoaineena. Toimiessaan tehdas parantaa Suomen vaihto- ja kauppatasetta ja muuttaa tuontia kotimaiseksi teollisuudeksi”, Suutari summaa. 

Tehdas tullaan rakentamaan Kajaanin Renforsin Rantaan ja sen työllistämisvaikutus rakentamisvaiheessa on n. 50 henkilötyövuotta ja toimiessaan se tulee työllistämään kaikkiaan n. 30 henkilöä. Tehdas valmistaa sahanpurusta 10 miljoonaa litraa etanolia vuodessa.

 

Suutari pitää erittäin positiivisena myös investoinnin muita vaikutuksia Kainuuseen. ”Tehdas turvaa osaltaan Kajaanin ja Sotkamon sekä UPM:n yhdessä omistaman Kainuun Voiman CHP-laitoksen toiminnan ja Kajaanin kaukolämmön tuotannon. Investoinnilla on myös positiivinen vaikutus Pölkky Oy:n Kajaanin Sahan sekä Kainuun metsävarannon tulevaisuuteen. Hanke on myös ilmaston kannalta positiivinen, koska se vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 16 000 tonnilla vuodessa”, päättää Suutari.