Facebook pixel

Eläketuloa ja palkkatuloa tulisi kohdella yhdenvertaisesti; Paikallislehdet 8.4

Ahkeralla työllä hankittu eläke tulisi Suomessa johtaa pärjäämiseen myös eläkkeellä. Tämän pohjalta minulle esitetään usein kysymykset, miksi eläke jää palkkoja jatkuvasti jälkeen, ja miksi eläkeläisten pitää maksaa enemmän veroja tuloistaan kuin palkansaajien.

Viime päivinä kovaa kohua on aiheuttanut keskustelu eläkeindeksin jäädyttämisestä. Lähes parikymmentä vuotta olemme keskustelleet eläkkeensaajien kanssa ns. taitetusta indeksistä. Taitetussa indeksissä eläkkeen korotus on 80 % hintojen ja 20 % palkkojen nousua. Minäkin olen perustellut asiaa eläkeläisille siten, että ainakin huolehdimme siitä, että eläkkeet nousevat elinkustannusten nousua hieman nopeammin.

Nyt ensimmäistä kertaa hintaindeksi on korkeampi kuin palkkaindeksi, eli eläkeläiset saisivat enemmän korotusta kuin palkansaajat. Nyt sitten puhutaan, että indeksi jäädytetään talousahdingon takia palkkojen nousun tasolle 0,4 prosenttiin. Nykyisen mallin mukaan eläkkeet olisivat nousseet yhden prosentin. Mielestäni eläkeindeksiin ei pitäisi tällä tavalla puuttua.

Toinen mielestäni aivan aiheellinen valituksen kohde on eläkeläisten raippavero. Nyt eläkkeensaajat joutuvat maksamaan yli 45000 euron tuloistaan kuuden prosentin lisäveron. Vastaava raippaverotaso palkansaajilla on 100 000 euron ylityksestä kahden prosentin lisävero.

On kysyttävä, että voiko eläketuloa ajatella erilaisena tulona kuin palkkatuloa? Yrittäjien alemman verotuksen kylläkin hyväksyn sillä perusteella, että yrittäjäriskiä on järkevää hieman kompensoida verotuksessa.

Nostankin esiin Keskustan veropoliittisen linjauksen (10.3.2015) ja Keskustan talouslinjauksen (13.3.2015), joissa puolue ehdottaa työtulovähennyksen korottamista 450 miljoonalla eurolla. Tämän vähennyksen saa tehdä palkkatulosta, mutta sitä ei saa tehdä eläketulosta.

Ratkaisusta hyötyisivät siis työssä olevat, mutta työnsä jo tehneet työeläkkeen saajat jäisivät tämän kevennyksen ulkopuolelle. Keskustan verolinja kohtelee näin ollen eläkeläisiä epäoikeudenmukaisesti ja syrjivästi suhteessa palkansaajiin. Samalla tämä ratkaisu tarkoittaisi sitä, että palkansaajien ja eläkeläisten eriarvoinen kohtelu verotuksessa kärjistyisi, kun palkansaajat saisivat korotuksen sellaiseen verovähennykseen, joka ei koske eläketuloa.

Keskusta ei veroehdotuksessaan tekisi minkäänlaista korjausta valtion tuloveroasteikkoon. Ei myöskään ns. inflaatiokorjausta. Näin ollen Keskusta kaiken lisäksi kiristää kaikkien valtion tuloveroa maksavien työeläkeläisten verotusta, kun eläkkeet nousevat TEL-indeksin mukaisesti.

Totta myös on, että eläkeläiset käyttävät eläketulonsa pääosin kulutukseen. Mahdollisuus asialliseen kulutustasoon luo puolestaan Suomeen työtä, eli lisää maksajia eläkerahastoihin. Ja lisää työtä tekeviä me todella tarvitsemme. Vain suomalainen työ ratkaisee eläkehaasteemme.

Seuraavan hallituksen on mielestäni syytä pitää kiinni sovituista eläketulojen indeksikorotuksista ja poistaa eläkeläisten ylimääräinen raippavero. Eläkkeiden verotus tulee jatkossa olla samalla tasolla kuin tuloverojen verotus. En myöskään voi hyväksyä Keskustan linjausta, ettei eläkkeisiin tehtäisi indeksikorotusta.