Facebook pixel

Elinvoimaa kuntiin (Kainuun Sanomat)

Sosiaali- ja terveysvastuun siirtyessä perustettaville maakunnille ovat kuntien tehtävät ja vastuut vähenemässä merkittävästi, jopa puoleen aiemmasta. Vaikka meillä Kainuussa kuntien tehtävät tältä osin ovat jo vähentyneet, niin rahoitusvastuu on kuitenkin ollut edelleen kunnilla. Nyt sekin on poistumassa. Jatkossa maakuntia rahoittaa valtio. Samalla kuntaveron kuntaosuus laskee 12,3 prosenttiyksikköä. Tämä osuus siirtyy valtiolle, joka jakaa sen maakunnille osana niiden valtionosuudesta. Näin maakunta irtaantuu kunnista itsehallintoalueeksi.

Vastuuta Suomen kunnilla on aiemmin todella ollutkin. Suomen kaltaista laajaa kuntien itsehallintoa ja vastuuta ei löydy juuri mistään muualta maailmasta. Esimerkiksi Ranskassa kuntien rooli keskittyy lähinnä paikallishallinnon kysymyksiin.

Kun tehtäviä ja vastuita on paljon jää aina jokin asia vähemmälle huomiolle. Väitän että kuntien vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista on osaltaan ollut heikentämässä elinkeinojen kehittämistä ja samalla työllisyyden hoito on jäänyt taka-alalle.

Kunnissa on jopa lopetettu elinkeinolautakunnat. Elinkeinojohtajien ja -asiamiesten tehtävät on jaettu kaikkien kunnan virkamiesten vastuulle heidän muiden tehtäviensä lisäksi. Valitettavasti tämä malli ei ole kovinkaan toimiva. Silloin kun vastuu on kaikilla ei kenelläkään oikeasti ole vastuuta.

Tähän on saatava muutos. Kuntiin on saatava kestävää elinvoimaa. Vain määrätietoisella työllisyyden ja yrittäjyyden hoidolla mahdollistamme kestävän kehityksen ja myös julkiset palvelut. Kuntien johtoon on saatava elinkeinojohtaja, jonka tehtäviä ohjaavat ja valvovat elinkeinolautakunnat. Ehkäpä päätöksenteossa olisi syytä ympäristövaikutusarvioiden tapaan alkaa arvioimaan aiempaa johdonmukaisemmin myös työllisyys- ja elinkeinovaikutuksia.

Tällöin myös luottamushenkilöt sitoutuisivat kaikissa päätöksissä arvioimaan päätöksien vaikutukset työllisyyteen ja elinkeinoihin entistä paremmin. Pienemmissä kunnissa elinkeinojohtajan tehtävät kuuluisivat kunnanjohtajalle.

Kunnille jää maakuntauudistuksen yhteydessä toki edelleen vastuu esimerkiksi infrasta, sivistyksestä, harrastusmahdollisuuksista ja yleisestä asumisviihtyvyydestä. Nämä kaikki ovat tärkeitä osia elinvoimaisuuden kehittämisessä. Mikäli kuntien elinkeinopolitiikka tuottaa tulosta mahdollistaa se näidenkin palvelujen laadukkaamman ja monipuolisemman tarjonnan. Kunnilla onkin tämän uudistuksen puitteissa nyt tuhannen taalan paikka uudistua itsekin.

Eero Suutari
Kansanedustaja (kok.)