Facebook pixel

Enemmän kustannustehokkaita lääkkeitä potilaiden eduksi

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Eero Suutari vaatii enemmän kustannustehokkaampien lääkkeiden käyttöä potilaille. Biosimilaari on biologinen lääke, joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi alkuperäisen biologisen lääkkeen kanssa. Fimean mukaan biosimilaarit ovat yhtä turvallisia ja tehokkaita kuin vastaavat alkuperäislääkkeet. Kaikille kolmelle eniten myydyimmälle lääkkeelle (adalimumabi, glargininsuliini ja etanersepti) on markkinoilla biosimilaari, mutta niitä hyödynnetään tehokkaasti vain sairaaloissa.

Biosimilaarit tulivat markkinoille Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa keväällä 2016. Kesäkuussa 2018 erityisesti reuman hoitoon käytettävän etanerseptin biosimilaarilla oli Ruotsissa 45 prosentin, Tanskassa 92 prosentin ja Norjassa 90 prosentin markkinaosuus. Suomessa ensimmäinen etanerseptin biosimilaari tuli markkinoille vasta viime vuoden keväällä, ja sen markkinaosuus oli kesäkuussa alle 3 prosenttia.

”Apteekkien lääkevaihdot ovat tuoneet vuodesta 2003 alkaen jo yli miljardin suorat säästöt lääkkeen käyttäjille ja sosiaalivakuutukselle.”, toteaa Suutari. Kymmenen eniten korvausta aiheuttavien lääkkeiden joukossa on 7-8 biologista lääkettä.

Kolmen eniten lääkekorvausmenoja aiheuttaneen biologisen lääkkeen 120 miljoonan euron vuosikustannukset voitaisiin puolittaa tehokkaalla biosimilaarien hyödyntämisellä. ”Biologisten lääkkeiden hintakilpailun tehostaminen ja edullisempien biosimilaarien käyttäminen voi tuoda meille jopa 100 miljoonan euron säästön, joka mahdollistaisi myös uusien lääkkeiden entistä nopeamman korvattavuuden”, päättää Kelan valtuutettunakin toimiva Suutari.

 

Lisätietoja

Eero Suutari, 050 512 0594