Facebook pixel

Euroopan kevät (Paikallislehdet)

Maailma ympärillämme on muuttunut nopeasti, eikä uutta tasapainotilaa ole näkyvissä. EU:n perusolemus on haastettu brexit-äänestyksellä ja samaan aikaan maailman supervalta USA on kyseenalaistanut vapaakaupan, avoimuuden sekä länsimaisen yhteistyön.

Pääministeri Juha Sipilä antoi eduskunnalle viime viikolla ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä EU-toimintaympäristön muutoksista. Hän korosti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämäärän olevan Suomen itsenäisyyden, kansainvälisen aseman vahvistamisen sekä suomalaisten turvallisuuden ja yhteiskunnan toimivuudessa. Olen myös tyytyväinen Tasavallan presidentti Sauli Niinistön päätökseen hakea toista presidenttikautta. Suomen etu on valtionpäämies, joka kertoo avoimesti sekä rehellisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen kansalaisille.

Protektionismin noustessa Atlantin toisella puolella, hakee EU uutta asemaansa vanhalla mantereella. Ranska ja Saksa näyttävät syventävän yhteistyötään ja muodostanevat uudelleen EU:n kovan ytimen. Tämä avaa Suomelle mahdollisuuden syventää EU-yhteistyötä sekä mahdollisuuden päästä vaikuttamaan merkittäviin pöytiin.

Suomen paikka on vahvasti läntisessä yhteisössä, jossa näkemykset ja haasteet ovat yhteisiä. Koko Eurooppaa koskettaviin maahanmuuton, talouden ja terrorismin haasteisiin eivät riitä yksinään minkään maan kansalliset voimavarat. EU-jäsenyyden merkitys – avoimelle ja viennistä riippuvaiselle – Suomelle kasvaa erityisesti epävakaina aikoina. Muuttuneessa talous-, ilmasto- ja turvallisuusympäristössä Suomella on yhtä aikaa halu pitää kiinni EU:n yhteisistä tavoitteista sekä omasta itsemääräämisoikeudestaan. Historiallisesti korkealla oleva maanpuolustustahto ei kerro vain rakkaudesta isänmaata kohtaan, vaan halusta puolustaa myös yhteisiä länsimaisia perusarvojamme.

EU tuo jäsenmaidensa erimielisyyksistä, jäykkyydestä ja byrokratiasta huolimatta vakautta sekä jatkuvuutta Eurooppaan. Osana Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista ympäristöä meidän on puolustettava länsimaisia arvoja ja oltava avoimia keskustelulle sekä valmiita tekemään päätöksiä. Liberaali demokratia, länsimainen elämäntapa ja vapaus ovat sekä yhtenäisen Euroopan että Suomen perusarvoja, joita on juuri nyt puolustettava.

Eero Suutari

Kansanedustaja (kok)