Facebook pixel

Hallitus kykenee tekemään päätöksiä (Kainuun Sanomat)

Hallituksella on tälle syksylle edessään yli kaksisataa päätettävää asiaa. Syksyn alku osittaa, että vaikka hallituksen rivit ovat harvenneet, niin tahti on vain parantunut. Tästä hyvänä esimerkkinä on hallituksen tiistaina esittelemä energialinjaus.

Yleisen talouden hiljenemisen ja uuden sekä erityisen edullisen LNG-maakaasuteknologian kehittymisen seurauksena syntyi tilanne, jossa päästökauppa hiljeni ja kivihiilen käyttö laski. Sen seurauksena päästöjen sekä erityisesti kivihiilen hinnat laskivat.

Vastoin hallitusohjelman kirjausta kivihiilen käytön pitkäaikainen trendinomainen lasku pysähtyi. Voimalaitokset tilasivat jälleen hiiltä sekä muuta tuontienergiaa. Myös vuoden 2013 alusta laskenut metsähakkeen sähköntuotantotuki ohjasi käytännössä tuotantolaitoksia edullisemman kivihiilen käyttöön. Tämä kehitys uhkasi jo lyhyellä aikavälillä tuhansien suomalaisten työpaikkoja ja loi painetta kaukolämmön kuluttajahintojen nousuun. Se uhkasi myös heikentää energiaomavaraisuuttamme entisestään. Lisäksi lähes seitsemän miljardin euron energian nettotuonti vaikutti negatiivisesti Suomen vaihtotaseeseen. Tässä paineessa ei syntynytkään timantteja, joten oli nopeasti korjattava suuntaa.

Kokoomuksen omassa ryhmässä on useita asiaan perehtyneitä edustajia. Me kansanedustajat olimme useasti puhuneet ministereillemme kotimaisen, uusiutuvan ja turve-energian paremmasta suosimisesta. Olimme myös laatineet kirjoituksia julkisuuteen, joten kokoomuksen ministereiden tarvitsi vain kuunnella. Nyt koko hallitus kuunteli ja kiitän siitä.

Jotta kivihiilen käyttöä merkittävänä energiantuotannon polttoaineena voidaan jatkossa vähentää, on meidän varmistettava kysyntään nähden riittävä turvetuotanto. Viimeisten vuosien aikana turvetuotantoalaa on kuitenkin poistunut käytöstä noin 3000 hehtaarin vuosivauhdilla, mutta uutta luvitettua alaa ei ole saatu takaisin kuin 1000 hehtaaria. Vanhat matalat suot ovat puolestaan sääherkkiä – jos on sateinen kesä, jää turvesato näiltä soilta laihaksi. Turvetuotantoalan näkökulmasta tilanne on kestämätön ja pitkittyessään se vaikuttaa myös turpeen kilpailukykyyn kotimaisena energianlähteenä.

Lupakäsittelyä odottavat hakemukset seisovat odottamassa käsittelyä paikallisissa ELY-keskuksissa. Uudet luvat sekä uusilla suoalueilla aloitettavat turpeenotot voivat myös vaatia maakuntaliittoilta muutoksia maakuntakaavoihin. Ylipäätään tuotantoprosessin käynnistäminen luvan saamisen jälkeenkin kestää tyypillisesti vähintään 4 – 5 vuotta. Hallitus on jo asiaan tarttunut.

Hallitus pyrkii kaikkien energiamuotojen kehittämiseen siten, että loputkin päästöjä aiheuttavat tuontienergiamuodot vaihtuvat entistä nopeammin uusiutuviin kotimaisiin ja vähemmän päästöjä aiheuttaviin energiamuotoihin. Metsä- ja turve-energialla on kaikkein suurin merkitys juuri täällä Kainuussa.