Facebook pixel

Järkibudjetti (Kainuun Sanomat)

Noususuhdanteessa – kuten juuri nyt – ei ole järkevää velkaantua holtittomasti. Meidän on jatkettava tiukkaa budjettilinjaa. Vaikka Suomen talous kasvaa jo neljättä vuotta, ei budjetista silti löydy jakovaraa. Velkaannumme edelleen ja ikääntyvä väestömme tarvitsee lisää huolenpitoa. Pysyviä uusia menolisäyksiä ei pidä tehdä. Jakovarasta keskustelu on syytä siirtää vuoden 2021 budjetin yhteyteen jolloin velkaantuminen hallituksen tavoitteiden mukaisesti päättyy. Budjetit on ensin saatava ylijäämäisiksi nyt, kun on hyvä aika. Huono aika tulee nimittäin sitä nopeammin mitä enemmän menoja kasvatetaan.

Tällä viikolla valtionvarainministeriö kävi ministeriön sisäiset neuvottelut valtion budjetista. Neuvottelujen tulos julkistettiin keskiviikkona ja lähetettiin muille ministeriöille. Seuraavaksi käydään tiukat neuvottelut ministeriöiden välillä. Varsinainen budjettiriihi puidaan elokuun lopussa.

Tärkeintä on, että yhä useampi pääsee töihin. Vain siten luodaan kestävää kasvua ja mahdollistetaan hyvinvointipalvelut. Työttömyyden alentaminen – kuten aiemminkin – tulee olemaan talousarvion ykkösasia ja se on hyvä lähtökohta. Työllisyys ratkaisee budjetin tasapainon. Olemme saaneet jo 100 000 uutta työpaikkaa, mutta toinen mokoma on saatava lähivuosina lisää. Työntekoon kannustaminen ja korkea työllisyysaste ovat ehtona Suomen pärjäämiselle tulevaisuudessa ja sille, että hyvinvointipalveluista voidaan pitää huolta jatkossakin.

Verotus tulee myös olemaan yksi budjettineuvotteluiden avainasioista, koska kenenkään käteen jäävä palkka ei saa pienentyä. Järkevää on estää kilpailukykysopimuksen aiheuttamat – työntekijöiden eläkemaksujen korotuksista johtuvat – verojen kiristykset. Lisäksi palkansaajien inflaatiotarkistukset on tehtävä täysimääräisinä. Ansiotuloverotusta on siten kevennettävä arviolta 300 miljoonan edestä. Samassa hengessä kunnallisveron perusvähennyksen korotus on tarpeen tehdä, jotta pienituloisten ostovoima paranee.

Yritysten ja työntekijöiden työeläkevakuutusmaksuja ei myöskään ole syytä tässä vaiheessa korottaa. Mikäli on tarvetta, tulee veronkevennyksiä kompensoida kiristämällä ympäristö- ja haittaveroja, jolloin verotuksen painopiste siirtyy työn ja yrittämisen verotuksesta enemmän kulutusveroihin.

Tehdyistä säästöpäätöksistä on pidettävä kiinni. Oppositiosta vuoden 2019 budjettiin esitetään lisää menoja, koska juuri nyt on noususuhdanteen huippu. Taantumassa he esittivät samaa menojen lisäystä, koska tarvittiin elvytystä. Myöskään rakenteelliset uudistukset eivät heille maistuneet muutoin kuin menojen lisäyksinä. Oppositiossa ei olla vastuussa, mutta rajansa kaikella.