Facebook pixel

Kainuun maaperästä maailmalle (Metsä-Kainuu)

Kainuu elää jälleen metsästä. Suurien metsävarojen sekä hyvän metsänhoidon ansiosta meillä on tarjota korkealuokkaista tukki- ja kuitupuuta jalostettavaksi sahoillemme ja naapurimaakuntien metsäteollisuudelle.

Samalla metsäteollisuus on muutoksen kynnyksellä. Markkinasellutehtaiden jatkuva kasvattaminen ja kuitupuun yhä kauempaa kuljettaminen ovat tulleet tiensä päähän. Metsäteollisuuden on erikoistuttava ja monipuolistuttava – tuotteiden ja koko jalostusketjun pituudelta. Tämä mahdollistaa oman tehtaan myös Kainuuseen.

Koko Kainuun yhteinen hanke KaiCell Fibers tuo toteutuessaan uusien innovaatioiden biotuotetehtaan Paltamoon. Korkealle jalostettuja tuotteita on tarkoitus viedä eritoten ulkomaille. Varmuutta kainuulaisen puun toimitusketjuun tuo päätös rakentaa Oulun sataman syväväylä. Puun toimittaminen suuremmilla volyymeillä asiakkaille tuo kustannustehokkuutta. 

Myös metsänkorjuu kannolta tehtaalle on muutoksessa. Ilman osaavia kuljettajia puu pysyy metsässä, eikä meillä ole pohjaa biotalouden toimitusketjulle, puhumattakaan metsien kestävästä käytöstä. Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa myös metsäkoneenkuljettajien koulutuksen on muututtava. Sopivien opiskelijoiden valinta, taidollinen harjoittelu ja alalle jääminen valmistumisen jälkeen ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Uusien työpaikkojen syntyminen, kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen sekä vaihtotaseen parantaminen viennin avulla ovat hyvässä vedossa. Biotalouden uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit kasvavat Kainuun maaperästä. Kainuulainen puu luo pohjaa koko Suomen bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijyydelle.

Eero Suutari

Kansanedustaja (kok)