Facebook pixel

Kajaani rohkeilla päätöksillä menestykseen (Koti-Kajaani)

”Esimerkiksi Kajaanista saamme korkeatasoista osaamista”, virkkoi Markku, kun häneltä kysyttiin, mistä saatte pelialan osaajia. Markku Ignatius on yksi SuperShellin johtajista. Olimme Sitran kestävän kehityksen kurssivierailulla peliyhtiö SuperShellin neuvottelutiloissa kurssikaverini – niin ikään SuperShellin johtajan – Jaakko Harlaksen kutsusta.

SuperShell on tullut tutuksi – pelialaa tuntevien lisäksi – suurelle yleisölle lähinnä merkittävänä veronmaksajana. Vuonna 2010 perustetun yrityksen liikevaihto oli viime vuonna n. 2 miljardia ja liikevoitto lähes saman kokoinen. Jokainen SuperShellin n. 300 työntekijän liikevaihto on siten melkein 8 miljoonaa. SuperShellin strategiana on yhtä peliä kehittävät 10-15 hengen vapaat tiimit, jotka ovat ainakin tähän mennessä pärjänneet hyvin suuren maailman jopa 3000 hengen pelikehittäjäorganisaatioille.

Miten tämä liittyy Kajaanin politiikkaan? Siten, että meillä Kajaanissa on sitä osaamista ja sen tuomia mahdollisuuksia, jota nimenomaan haimme vuonna 2010, kun valitsimme Kajaanin ammattikorkeakoululle rehtoria. Päätös tehtiin vaikeassa tilanteessa, sillä olimme juuri menettäneet UPM:n paperitehtaat ja OKL:n opettajankoulutuksen. Silloin päätettiin säästää menoista 30 miljoonaa, mutta myös kehittää kaupunkia ja pitää esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulu itsenäisenä ja erityisesti alueen elinkeinoelämää tukevana korkeakouluna.

Valitsimme rehtoriksi KAMK:n oman peilialan kehittämiseen perehtyneen yliopettajan, Turo Kilpeläisen. Jo siihen mennessä useita alan osaajia oli hakeutunut KAMK:n opettajiksi, koska koulun tietojenkäsittelyn koulutuksen yksi suuntautumisen vaihtoehdoista oli peliala. Myös suuria GetOnline-pelitapahtumia oli järjestetty Kajaanissa jo vuodesta 2005 lähtien, joten Kajaani oli tullut alasta kiinnostuneille osaajille tunnetuksi. Turon valinta rehtoriksi vahvisti tätä kehitystä. Nykyisellään KAMK on kansainvälisestikin korkealle arvotettu korkeakoulu pelialalla, ja KAMK on kokonaisuudessaankin vaikuttavuusmittareilla Suomen menestynein.

Meiltä valmistuneella alan osaajalla on kysyntää, mutta Kajaaniin on joka vuosi yhä enemmän syntymässä ja kasvamassa myös alan yrityksiä. Kajaaniin siis juurrutaan, vaikka oltaisiin etelämmästä kotoisin, sillä Kajaanin maine nuorten ja varsinkin peli- ja VR-alan piireissä on voimakkaassa kasvussa. Viime vuosina maine on kasvanut myös maailmalla. Tämä on uutta kehitystä ja sitä pitää vaalia.

Meidän suurin ongelma Kainuussa on elinvoiman hiipuminen asukkaiden vähetessä. Yritysten tärkeimmäksi huolenaiheeksi on noussut osaavan työntekijän saanti. KAMK:n uuden rehtorin, Matti Saréenin, aikana pelialan kurssit ovat vahvistuneet entisestään ja KAMK on aloittanut määrätietoisen koulutusviennin Intiaan. Koulutus tapahtuu pääasiassa Intiassa paikallisesti, mutta valmistumisen loppuvaihe suoritetaan täällä Kajaanissa. Tämä avaa mahdollisuuksia heräämässä olevaan Kajaanin virkistymiseen ja kasvuun. Se ei ole meiltä pois, jos koulutamme ja kotoutamme tänne ensin ohjelmistoalan, mutta myöhemmin myös muiden elinkeinojemme alojen huippuosaajia. Siksi esitän tätä osaksi kaupungin strategiaa.

Tällä hetkellä meidän ja tulevien kainuulaisten kansanedustajien tehtävänä on järjestää asiat niin, että tämä on mahdollista. Ensimmäinen tehtävä on, että kansainvälisillä Kajaanissa opiskelevilla on automaattisesti harjoittelu- ja työlupa alueen yrityksissä. Sitten meidän täytyy viedä Suomi hallinnon ja verotuksen osalta samalle viivalle kuin muut meitä nopeammin kehittyvät Pohjoismaat. Alkaen vaikka pankkitilistä, jonka saanti tänne muuttavalle on tosi hankalaa. Muuten meillä vain käydään ja kiitetään saadusta osaamisesta.