Facebook pixel

Kajaanilainen kansanedustaja Eero Suutari Kokoomuksen yrittäjyysvaltuuskunnan puheenjohtajaksi

Kansanedustaja ja yrittäjä Eero Suutari valittiin tänään Kokoomuksen puoluehallituksessa puolueensa yrittäjyysvaltuuskunnan puheenjohtajaksi. Suutarilla on vahva 30 vuoden kokemus vientiyrittäjyydestä ja hänet on palkittu vuonna 2008 tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnolla. Suutari on myös puoluehallituksen jäsen. 

”Tämä tehtävä on minulle merkityksellinen, koska haluan tehdä töitä uuden työn ja sen edistämisen puolesta,” kiittelee Suutari. 

”Kansanedustajana ja yrittäjyysvaltuuskunnan puheenjohtajana haluan valaa uskoa tulevaisuuteen sekä erityisesti asennetta sen tekemiseen. Vientiyrittäjänä olen nähnyt ja kokenut, että ahkeruus palkitaan ja että siksi meillä on mahdollisuuksia. Kaikki on nyt kiinni siitä, miten rohkeasti käännämme suuntamme asioiden valmistelussa ja lainsäädännössä sellaiseksi, että ne kannustavat tekemään asioita entistä paremmin. Pidän myös tärkeänä, että Suomea kehitetään tasapuolisesti. Siinä työssä aluepolitiikan edistäminen on myös Euroopan Unionin näkökulmasta merkityksellistä,” sanoo Suutari . 

Kokoomuksen yrittäjyysvaltuuskunta toimii puolueen yrittäjyyspolitiikan sekä yrittäjyysymmärryksen edistämisen, talouden ja työn tekemisen foorumina. Se tulee kokoamaan yhteen kokoomuslaisia ajatuksia yrittäjyydestä, taloudesta sekä työn tekemisen ja teettämisen kannusteista. Valtuuskunnan keskeinen tehtävä on toimia vaikutuskanavana puolueen eduskunta- ja ministeriryhmän suuntaan. Valtuuskunta tulee myös nostamaan valtakunnan keskusteluun tärkeitä kokoomuslaisia näkökulmia yrittäjyydestä.  

”Me tarvitsemme pienen lapsen ”Anna minä, milloin minä saan yrittää!” –asennetta.  Se on aitoa innostusta ja rohkeutta, joka synnyttää aktiivisuutta ja yrittämisen halua. Sillä asenteella saamme luotua uutta työtä, nostettua tuotantokykyä sekä saavutettua myös parempaa sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Uskon, että kasvattamalla myös kansalaisten yrittäjyysymmärrystä voidaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa positiivisesti,” päättää Suutari.