Facebook pixel

Kajaanin jäähallille merkittävä valtionavustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on julkistanut tänään päätöksen liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksista. Kansanedustaja Eero Suutari (kok) on hyvin tyytyväinen OKM:n päätökseen rahoittaa Kajaanin harjoitushallia 750 tuhannella eurolla.

Suutarin mukaan jäähallin suuri käyttöaste tarkoittaa tällä hetkellä harjoitusvuorojen venymistä lähelle puolta yötä ja jopa sen yli. Eritoten koululaisten nukkumaanmenon viivästyminen myöhäisten harjoitusten vuoksi tekee vähintäänkin seuraavasta koulupäivästä raskaan.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen päätös rahoittaa hallihanketta tukee myös kokoomuksen harrastustakuutavoitetta, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Myös kokoomuksen ajama tunti koululiikuntaa lisää viikossa on koululaisten jaksamisen kannalta erittäin kannatettavaa. ”Liikunta ja harrastaminen parantavat tutkimusten mukaan oppimista sekä kehittävät sosiaalisia taitoja, minkä vuoksi päätöksen vaikutukset ovat kauaskantoisia ja hyvin positiivisia”, päättää Suutari.