Facebook pixel

Kansanedustaja Eero Suutari huolissaan energiaintensiivisten yritysten lisärankaisemisesta yrityssaneerausmenettelyssä

Kansanedustaja Eero Suutari (kok) on jättänyt kirjallisen kysymyksen yrityssaneerausmenettelyn vaikutuksesta energiaintensiivisen yrityksen sähköveroluokkaan ja veronpalautukseen (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_585+2016.aspx).

Euroopan unionin valtiotukisääntöjen mukaan vaikeuksissa oleville yrityksille ei saa myöntää valtiontukia, joita ovat esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus ja sähkön II veroluokan veroetu. Kansallisen lainsäädännön mukaan vaikeuksissa olevaksi yritykseksi katsotaan muun muassa yritys, joka on asetettu saneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi. Yrityssaneerausmenettely päättyy saneerausohjelman vahvistamiseen. Lähtökohtana on, että saneerausohjelmassa oleva yritys ei ole vaikeuksissa oleva yritys, ellei se täytä muita vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän kriteerejä. Tietyissä tapauksissa yrityssaneeraukseen hakeutunut yritys voi pitää varmana oletuksena, että käräjäoikeus antaa myönteisen päätöksen saneerausmenettelyn aloittamiseksi.

Tullin ohjeiden mukaan yrityssaneeraukseen hakeutunut sähkönkäyttäjä ei voi jatkaa valmistavalle teollisuudelle tarkoitetussa sähköveroluokassa II. Tällöin energiaintensiivisen yrityksen ollessa yrityssaneerausmenettelyssä, muuttuu yrityksen sähköveroluokka luokasta II luokkaan I. Tämä vaikuttaa suuresti yrityksen tulokseen, sillä sähköveroluokan II energiaveroista pystyy hakemaan palautusta. Mikäli saneerausohjelma vahvistetaan käräjäoikeudessa, yritystä ei pidetä enää vaikeuksissa olevana ja pääsy takaisin sähköveroluokkaan II on mahdollista.

Kun yrityssaneerausmenettelyn tarkoituksena on tervehdyttää taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrityksen toiminta, nykyistä menettelyä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Tämän vuoksi Suutarin mielestä onkin olennaista selvittää, voiko yrityssaneeraukseen hakeutunut energiaintensiivinen yritys hakea yrityssaneerausohjelman vahvistamisen jälkeen veronpalautusta sähköveroluokan II mukaisesti siltä ajalta, joka ulottuu yrityssaneeraushakemuksen jättämisestä käräjäoikeuteen saneerausohjelman vahvistamiseen saakka.