Facebook pixel

Kansanedustaja Eero Suutari kysyi omistajanohjauksesta – olisiko syytä tarkentaa?

Tänään eduskunnan täysistunnossa käytiin keskustelu valtion omistajapolitiikasta ja omistajuuteen liittyvästä ohjauksesta. Suutari pohjusti omassa puheenvuorossaan valtioneuvoston omistajaohjausosaston vastuualueeseen kuuluvan, kokonaan valtion omistaman Holding-yhtiö Solidium Oy:n asemaa yhtenä Talvivaara Oy:öön sijoittaneena yhtiönä.  Suutari totesi, että Suomen valtio noudattaa osakeyhtiölain ja hyvän hallintotavan mukaista tehtävien ja vastuiden jakoa, joka tarkoittaa että omistaja nimittää hallituksen, joka puolestaan valitsee toimivan johdon. Omista ei myöskään puutu operatiiviseen toimintaan, mutta tarvittaessa keskustelee yhtiön hallituksen kanssa. Hallitusohjelman omistajapolitiikan lähtökohtana on yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävä tulos. Solidium Oy on itsenäinen osakeyhtiö, jolla on oma hallitus joka keskustelee omistajaohjausministerin ja tarvittaessa talouspoliittisen ministerivaliokunnan kanssa. Tähän perustuen Suutari kysyi omistajaohjuksesta vastaavalta ministeri Haavistolta, onko näitä keskusteluja käyty ja millaiset ovat olleet keskustelujen tulokset. 

Suutari muistutti, että kevään emissiossa Talvivaara sai noustakseen kannattavaksi  toiminnalleen rahoituksen ainakin kahdeksi vuodeksi. Yksi merkittävimmistä sijoittajista oli Solidium Oy. Nyt talvivaaran oman ilmoituksen mukaan pääomat toiminnan pyörittämiseen ovat jälleen loppu, vaikka on kulunut vasta puoli vuotta ko. emissiosta.  Tämän lisäksi yhtiö ilmoittaa, että se tarvitsee jälleen uutta rahoitusta sekä velkajärjestelyä.  Miten tämä olisi ollut mahdollista, jos Solidium olisi asianmukaisesti seurannut Talvivaaran kehitystä, hämmästeli Suutari ja totesi saman hengen vetoon, että Solidiumin taholta on vallinnut suuri hiljaisuus. Tämän perusteella Suutari jatkoi kysymällä sekä ministeri Haavistolta, että ministeri Vapaavuorelta, mikä on Solidiumin tehtävä ja onko se hoitanut tehtäväänsä? Ja edelleen, onko koko omistajaohjausta reivattava elinkeinopolitiikkaa toteuttavammaksi? Talvivaaraan pettyneiden joukko on suuri, koska se kattaa koko alueen ja vesistöjen varren asukkaat, työntekijät ja sijoittajat,  Suutari päätti puheenvuoronsa.