Facebook pixel

Kansanedustaja Eero Suutari kysyy kirjallisella kysymyksellä poliisin laillisuusvalvonnan kehittämisestä

Kirjallisella kysymyksellään Suutari haluaa kiinnittää huomiota poliisin sisäinen laillisuusvalvonnan tilaan, jota on toistuvasti kyseenalaistettu kuluneen vuoden aikana erilaisten poliisiin kohdistuneiden rikosepäilyjen sekä jo lainvoimaisen tuomion saaneiden rikosten perusteella. Kysymys ei siten ole enää yksittäisistä tai satunnaisista tapauksista. Esille tulleet tapaukset aiheuttavat perustellusti tarvetta tarkastella poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan tilaa mahdollisimman joutuisasti. Ne myös osoittavat, ettei poliisin johdon antamien ohjeiden noudattaminen ja yhdenmukainen soveltaminen poliisilaitoksissa näytä toteutuvan.  Poliisin ylijohto on myöntänyt myös julkisesti ongelman olemassa olon, joten poliisin toiminnan uskottavuudesta ja luotettavuudesta ei olla syyttä huolissaan. Vuoden alusta voimaan tuleva poliisin hallintorakenneuudistus Pora III:n yhtenä organisatorisena järjestelynä perustetaan myös jokaisen aloittavan 11 poliisilaitoksen yhteyteen oikeusyksikkö. Näiden yksiköiden päätehtävä on suorittaa poliisilaitosten sisäinen laillisuusvalvonta päälliköiden johdon alaisuudessa, joka merkitsee olennaista toiminnan muutosta aikaisempaan laillisuusvalvonnan kulttuuriin. 

Sisäasiainministeriön asettama oikeusperustatyöryhmä on tehnyt laajan selvityksen poliisin sisäisestä laillisuusvalvonnan tilasta ja kehittämistarpeista. Työryhmä on esittänyt raportissaan 24 toimenpide-suositusta, joista keskeisimpiä ovat muun muassa laillisuusvalvonnan riippumattomuuden ja objektiivisuuden lisääminen, valvonnan tehostaminen ja syyttäjäviranomaisen roolin lisääminen valvonnassa. Toimenpide-ehdotusten mukaan sisäisestä laillisuusvalvonnasta tulisi säätää laintasolla.

 

Näihin asiaperusteisiin viitaten Suutari esittää kysymyksessään sisäasianministeriön vastattavaksi miten se aikoo varmistaa sen, että poliisin organisaatiouudistuksen yhteydessä toteutettava poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan kehittäminen tulee käynnistetyksi siten, että laillisuusvalvonnan keskeiset periaatteet lähtevät toteutumaan yhdenmukaisesti kaikissa uusissa poliisilaitoksissa? Ja onko poliisin laillisuusvalvonnan lainsäädäntövalmistelu tarkoitus aloittaa edellä mainitun oikeusperustatyöryhmän viitoittamalla tavalla ja jos on, niin millä aikataululla?