Facebook pixel

Kansanedustaja Eero Suutarilta kirjallinen kysymys Pohjoismaiden neuvostossa teoreettisen fysiikan yhteispohjoismaisen laitoksen (NORDITA) rahoituksesta

Pohjoismaiden neuvostolle esittämässään kirjallisessa kysymyksessä Suutari perää Islannin, Norjan, Suomen ja Tanskan hallituksilta, aikovatko ne pyrkiä siihen, että kansalliset tutkimusneuvostot voisivat osallistua NORDITAn toiminnan rahoittamiseen samaan tapaan kuin Ruotsin tutkimusneuvosto. Suutari toteaa kirjallisessa kysymyksessään, että kaikkien pohjoismaiden tutkimusneuvostojen odotettiin myöntävän laitoksen toimintaan varoja, jotta se voisi jatkua entisellään. Lisäksi odotettiin, että NORDITAn tutkijat olisivat oikeutettuja Islannin, Norjan, Suomen ja Tanskan kansallisten tutkimusneuvostojen apurahoihin samaan tapaan kuin kansalliset tutkijat ja tutkimuslaitokset. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, lukuun ottamatta Norjan antamaa mahdollisuutta NORDITAn tutkijoille apurahojen hakemiseksi Norjan tutkimusneuvostolta.                                                

Alun perin Kööpenhaminaan perustetun, nykyään Tukholmassa toimivan NORDITAn päätavoitteena on tehdä tutkimusta korkeimmalla kansainvälisellä tasolla yhteistyön helpottamiseksi pohjoismaisten fyysikoiden ja kansainvälisten tutkimusympäristöjen välillä sekä tukea korkeatasoista tutkimusta Pohjoismaissa. Pitkällä aikavälillä fysiikan perustutkimus on edellytys soveltavalle tutkimukselle ja innovoinnille Pohjoismaiden teknologiakehityksessä.  

Islannin, Norjan ja Suomen yhteisessä kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa todetaan, että NORDITA on yksi viidestä pohjoismaisesta tutkimusalan yhteistyöelimestä, joiden osalta on käynnissä kattava yhteispohjoismainen selvitysprosessi. Maiden viranomaiset pitävät tärkeänä, että yhteistyöelimiä käsitellään tulevaisuudessakin mahdollisimman yhtenäisesti. Tämän perusteella maat eivät halua ottaa kantaa kysymykseen, joka koskee vain yhden yhteistyöelimen toiminnan rahoitusta tai tutkijoiden tukea.  

Tanskan antamassa vastauksessa puolestaan todetaan, että siellä toimivat tutkimusneuvostot rahoittavat pelkästään uraa uurtavaa tutkimusta tutkijoiden hakemusten perusteella, eikä niiden tehtävänä ole antaa varoja laitosten perustoimintaan. Kansainvälisillä kuten NORDITAnkin tutkijoilla on kuitenkin mahdollisuus hakea varoja Tanskan vapaalta tutkimusneuvostolta, mikäli heidän tutkimuksestaan on hyötyä Tanskan tutkimukselle.