Facebook pixel

Kansanedustaja Eero Suutarilta kirjallinen kysymys RKTL:n pantasusien seurantapalvelun lopettamisesta

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari on jättänyt kirjallisen kysymyksen, joka koskee pantasusien ajantasaisen seurantapalvelun lopettamista. Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos avasi syyskuun 2013 alussa susien pantaseurantapalvelun nettiin, jonka se on nyt ilmoittanut lopettavansa helmikuun 2014 lopussa. Perusteina on esitetty muun muassa sitä, että seurantatietoja on voitu käyttää susien salametsästykseen. On kuitenkin todennäköistä, että sudet ovat olleet salametsästyksen kohteena ennen pantaseurantaakin, vaikka tästä ei tilastotietoa luonnollisesti ole.  Suutari painottaa, että julkisessa keskustelussa on tuotu esille myös lopettamispäätöksen perusteiden vastaisia argumentteja. Niiden mukaan pantaseurannalla on myös laajempi yhteiskunnallinen merkitys ja että pantaseuranta on jopa vähentänyt salametsästystä. 

 ”Laajemman yhteiskunnallisen merkityksen, avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti tulisi susien pantaseurannan lopettamispäätöstä arvioida uudelleen.” toteaa Suutari.  Suutari kysyy kirjallisessa kysymyksessään kuinka paljon susien tutkimiseen käytetään rahaa, mitä tietoa ja palveluja näillä rahoilla tuotetaan ja mikäli seurantaseurantapalvelu lopetetaan, niin mitä maa- ja metsätalousministeriössä aiotaan tehdä, ettei kansalaisten pelko susien aiheuttamien vahinkojen sekä turvallisuusriskien lisääntymisestä toteudu.  Kirjallisen kysymyksen on allekirjoittanut myös kansanedustaja Timo Korhonen (kesk.).