Facebook pixel

Kansanedustaja Eero Suutarin on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien konesalien kokonaistehorajan kohtuullistamista energiaverotuksessa.

Kysymys liittyy hallituksen esityksen HE 178/2013 vp, jonka tavoitteeseen kuuluu vahvasti toimialan talouden perusinfrastruktuurina toimivien konesalien liiketoimintaympäristön kohentaminen. Konesali-investointien lisäämisen toimenpiteenä on esitetty muutosta konesalien energiaverotukseen. Tämä aihe on herättänyt vilkasta keskustelua.  Muutos koskee yli viiden megawatin suuruisten konesalien veroluokan alentamista I luokasta II luokkaan. ICT-alan yritystoimintaan kohdistuvan energiaverotuksellisen valtiontuen suuntaa pidetään yleisesti oikeasuuntaisena ratkaisuna, mutta ei riittävänä eikä kohtuullisena. Kritiikin mukaan verouudistuksessa tulisi kiinnittää huomiota enemmän niihin kriteereihin, joilla konesalit hyväksytään kuuluvan veroluokkaan II. Pelkästään numeeriseen megawattirajaan eivät kaikki ole tyytyväisiä. Tulevalla lainsäädännöllä ollaan konesalin sähkön kokonaistehon rajaa määrittelemässä viiteen megawattiin, mutta samalla se tulee rajamaan suurimman osan suomalaisista palvelu- ja kasvuhalukkaista 1,25 – 5 megawatin konesaleista edullisemman energian ulkopuolelle. Tämä ratkaisu tulee siten hankaloittamaan monien kotimaisten pienempien, pääliiketoimintanaan konesali- ja IT-palveluita tuottavien toimijoiden toimintaedellytyksiä yli viiden megawatin konesaleille syntyvän veroedun luoman kilpailuedun vuoksi.

Suutari on esittänyt valtiovarainministeriölle kysymyksen, mitä se aikoo tehdä, että suomalainen kasvava ICT-alan digitaalisen talouden perusinfrastruktuurina toimivien konesalien liiketoimintaympäristön kohentaminen olisi tasavertaisempaa ja energiatehokkaampaa.