Facebook pixel

Kansanedustaja Eero Suutarin lakialoite kuntarakennelain viiden vuoden irtisanomissuojan kumoamisesta eduskunnan lähetekeskustelussa

Kansanedustaja Eero Suutarin tekemä lakialoite kuntarakennelain 29 §:n viiden vuoden irtisanomissuojan kumoamisesta on tänään eduskunnan lähetekeskustelussa. Lakialoitteessa ehdotetaan 29 §:n kumoamista siten, että säännöksen mukaisesta liikkeenluovutuksen määritelmästä, sekä henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta luovutaan kuntajaon muuttamista koskevissa tilanteissa.  Lakialoitteen on allekirjoittanut kaikkiaan 13 kansanedustajaa.

Lakialoitteen taustalla on Suutarin todellinen huoli siitä, miten kunnat voivat uudistumispaineiden alla säilyttää elinvoimaisuutensa myös tulevaisuudessa. Kaikkien rakenteellisten uudistusten tarkoitus on saattaa julkinen talous kestävälle pohjalle. ”Kuntarakennelain 29 §:n säännöstä on pidetty henkilöstön aseman turvaamisen kannalta aikanaan perusteltuna, mutta käytännössä sen soveltaminen on osoittautunut sekä kunnallisen, että koko julkisen talouden kestävyysvajeen kannalta erittäin haasteelliseksi. Juuri tämänkaltaisia norminpurkutalkoita me tarvitsemme, joilla on myös kansantaloudellista merkitystä ”, toteaa Suutari.