Facebook pixel

Kansanedustaja Suutari: Jätevesiasetukseen ansaittua järkeistystä

Kiistellyn jätevesiasetuksen valuvirheisiin on nyt ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen toimesta löydetty ratkaisuja, jotka tukevat myös kansalaisten oikeudentajua sekä kohtuullisuuden periaatetta.  Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari pitää asetukseen esitettyjä lievennyksiä erittäin perusteltuna. Asetuksen siirtymäaikaa esitetään pidennettäväksi vuoteen 2018 . Esitys pitää sisällään myös  lievennyksiä siihen, että ympäristönsuojelun kannalta tärkeät kohteet ja kuivan maan kiinteistöt erotetaan toisistaan. 

”On ensiarvoisen tärkeää, että asetuksen toimeenpanon vaikutuksia on seurattu ja kansalaisilta saatu palaute on otettu vastaan sille kuuluvalla vakavuudella. Jo alun perin liian tiukaksi tehdyn asetuksen siirtymäajan vuoksi on edelleen yli 120 000 kiinteistön osalta toimet tekemättä. Asetuksen alkuperäisen, jäljellä olevana siirtymäaikana ei olisi ollut mahdollista kaikkien uusimiseen, eikä markkinoilla oleva laitetarjontakaan olisi riittävä. Siirtymäajan pidentäminen antaa nyt sekä laitevalmistajille että kotitalouksille mahdollisuuden tehdä asianmukaisia investointisuunnitelmia, onhan kyseessä jopa tuhansia euroja maksavat muutostyöt”, toteaa Suutari. 

Suutari pitää esityksessä hyvänä lähtökohtana sitä, ettei niitä satoja tuhansia kotitalouksia, jotka asuvat kuivan maan alueilla, velvoitettaisi samaan tapaan tekemään kalliita muutostöitä jätevesien käsittelyyn ympäristön ja pohjavesien suojelemiseksi kuten vesistöjen lähellä olevien kiinteistöjen.  

”Laajempien ympäristövaikutusten vuoksi on loogista, että vesistöjen äärellä asuvien pitää laittaa jätevesiasiansa kuntoon asetuksen mukaisesti”, päättää Suutari