Facebook pixel

Kansanedustaja Suutari: Tekesiltä merkittäviä kasvun aineksia digitaalisten liiketoimintamallien kehittämiseen

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari pitää Tekesin ICT-alan kasvuohjelmiin perustuvaa 300 miljoonan euron panostusta erittäin merkittävänä sijoituksena, jota Suomi tarvitsee uuden työn ja kasvun synnyttämiseen. Tästä rahasta on kohdennettu Oulun alueelle 50 miljoonaa euroa digitaalisuuteen keskittyvään ohjelmaan, jonka tavoitteena on luoda alalle 5000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

”Pohjois-Suomessa on ICT-alan osaamispohjaa jo entuudestaan ja etenkin Oulun seudun kasvu saa näiden ohjelmien myötä hyvää vauhtia. Nämä ovat hallitukselta kansantalouden kasvun kannalta juuri oikeansuuntaisia toimenpiteitä, kun sijoitetaan tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin,” kiittelee Suutari.

Tekes julkisti eilen, että se käynnistää kuluvan syksyn aikana kolme uutta ohjelmaa, joiden sisällön keskiöissä ovat tietotekniikka ja digitaalisuus. Ohjelmat suuntautuvat teollisen internetin, 5G-teknologioiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin digitaalisten sovellusten alueelle. Yksittäisen ohjelman kokonaisvolyymi on noin 100 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on noin puolet.  Tekes-rahoitus vastaa siten osasta yritysten kehityshankkeiden kustannuksista, joilla pyritään jakamaan yrittäjille uusien innovaatioiden kehittämisestä koituvaa riskiä.

”Suomi nousi  1990-luvun lamasta juuri kehittämiseen liittyvillä lääkkeillä ja siksi hallitukselta oli viisas ratkaisu ottaa nämä vanhat ja toimivat lääkkeet käyttöön,” päättää Suutari.