Facebook pixel

Kasvua ja hyvinvointia, ei byrokratiaa (Paikallislehdet)

Tapasin viime maanantaina Kajaanin kauppiasyhdistyksen jäseniä. Kauppiaat eivät vieläkään meinanneet uskoa todeksi, että aukioloajat ovat nyt vuoden alusta tosiaankin vapaasti kauppiaiden itsensä päätettävissä. Kauppiaiden iloon on helppo yhtyä. Kokoomuksen pitkäaikaisena tavoitteena onkin ollut normien purkaminen, esimerkiksi se että kaupat ja parturi-kampaamot saisivat vapaasti päättää aukioloajoistaan. Asiasta hyötyvät niin kuluttajat ja yrittäjät kuin alan työntekijät lisääntyneiden työtuntien muodossa. Toivon mukaan myös työttömille tarjoutuu laajenevien aukiolojen myötä lisää työtilaisuuksia.

Valta kauppojen aukiolosta ei ole enää lainsäätäjällä tai poikkeuslupia myöntävällä virkamiehellä. Päätökset tekee nyt kauppias itse kannattavuuden mukaan, eli viime kädessä kuluttajat ratkaisevat. Tämä jos mikä on todellista demokratiaa.

Lisää uudistuksia kuitenkin tarvitaan. Kaupan alaan Suomessa kohdistuu tämänkin jälkeen poikkeuksellisen raskas sääntely. Tämä puolestaan on vaikeuttanut alan investointeja. Tulee muistaa, että varsinainen kasvu lähtee vasta investoinneista. On erittäin tärkeää tehdä jo tämän kevään aikana uudistuksia, jotka mahdollistavat ja helpottavat investointeja ja työpaikkojen luomista. On järkevää muutenkin keventää yritysten hallinnollista taakkaa, mikä meillä muita Euroopan maita raskaampi.

Kaupan valikoimaa koskevissa rajoituksissakin olisi perattavaa. Esimerkiksi alkoholijuomien myynnissä päivittäistavarakaupassa on täysin keinotekoinen valmistustaparajoitus. Myydä saa vain käymisteitse valmistettuja juomia. Tälle rajoitukselle ei ole mitään uskottavia terveyspoliittisia perusteita. Lisäksi nykytilanne suosii suuria, kansainvälisiä olutpanimoita.

Erityisen työllistävää olisi ravintola-alan toimintamahdollisuuksien helpottaminen. Aloittaa voisi esimerkiksi keventämällä anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyysvaatimuksia vaikkapa poistamalla nykyinen vaatimus kahden vuoden työkokemuksesta. Myös aukioloaikoja voitaisiin tarkastella esimerkiksi luopumalla nykyisistä jatkoaikaluvista. Myös anniskelulupien myöntämisessä voitaisiin siirtyä nykyistä sallivampiin käytäntöihin esimerkiksi niin, että anniskeluluvan saanut ravintola voisi pelkällä ilmoituksella pitää esimerkiksi terassia tai muuta tilapäistä anniskelupaikkaa ulkoilmatapahtumassa.

Eero Suutari
kansanedustaja (kok)