Facebook pixel

Kasvuratkaisuja Kainuuseen (Kainuun Sanomat)

Hallituksen asettama 72 prosentin työllisyysaste ollaan saavuttamassa. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkeiden palveluiden sekä uskottavan puolustuksen turvaamiseksi ensin 75 ja myöhemmin 80 prosentin työllisyysaste on myös välttämättömyys. Hallitus haluaa edelleen helpottaa vaikeimmin työllistyvien mahdollisuuksia kiinnittyä työelämään. Siksi irtisanomissuojaa mikroyrityksissä halutaan keventää. Muutos ei mahdollista tulevaisuudessakaan mielivaltaista irtisanomista ilman hyväksyttävää syytä tai varoitusta. Se kuitenkin laskee työllistämisen kynnystä pienissä yrityksissä ja tarjoaa näin lisää mahdollisuuksia vaikeammin työllistyville. Laki ei muuta mitään hyvin hommansa hoitavan ja asiallisesti käyttäytyvän työntekijän osalta.

Kainuussa työllisyyttä parantavien toimenpiteiden vaikutus on nähtävillä selvästi. Meillä on työttömyysprosentti tällä hetkellä 9,7% ja 800 avointa työpaikkaa. Uusia työpaikkoja avautuu jatkuvasti pieniin yrityksiin ja lisäksi Terrafamelle on syntymässä 200 uutta työpaikkaa sekä KaiCell Fibersille mahdollisesti arviolta 400 työpaikkaa. Vienti on myös kasvussa niin kaivosalalla, metalliteollisuudessa, metsäteollisuudessa ja peliteollisuudessa. 300 miljoonan vientimme tulee kaksinkertaistumaan Terrafamen akkukemikaaliteollisuuden ansiosta ja tätä summaa lisää 400 miljoonalla vielä biotehtaan uusi patentoitu tekstiilikuitu. Uskallan myös ennustaa peliteollisuudelle usean sadan miljoonan vientiä, jolloin Kainuun vienti tulee ylittämään miljardin. Tällöin olemme viennissä samalla viivalla kuin Pohjois-Pohjanmaa ja Kemi-Tornio.

Hyödyntämismahdollisuutemme ovat kasvussa ja olemme osoittaneet, että Kainuussa on osaamisympäristöä. Täytyy luottaa kasvun nousuun ja pystyä täyttämään avoimet työpaikat, joita meillä on tarjota nyt ja tulevaisuudessa. Yrityskentällä keskustellaan osaavan työvoiman löytämisen vaikeudesta. Ratkaisuina tähän on esimerkiksi paikallisen eli yrityskohtaisen sopimisen helpottaminen. Tämä tarkoittaa työpaikan osapuolille annettua mahdollisuutta poiketa yrityskohtaisella sopimuksella siitä, mitä on laissa tai työehtosopimuksessa työntekijän suojaksi määrätty. Sopimisen kohteita tyypillisesti ovat järkevimmistä työajoista sekä joustavammista vapaista sopiminen. Lomaltapaluurahasta ja vähimmäispalkasta ei saa missään tilanteessa poiketa.

Toinen ratkaisu on työperäinen maahanmuutto. Kajaanin ammattikorkeakoulu kouluttaa jo nyt pelialan osaajia Intiassa. Myöhemmin koulutusta on tarkoitus laajentaa muille aloille, ensin sote-koulutukseen. Maahanmuuttajat pitäisi saada rekrytoitua kainuulaisiin yrityksiin. Pysyvän oleskeluluvan myöntäminen ulkomaalaiselle osaajalle, joka valmistuu Suomessa tutkintoon auttaisi myös asiassa. Maahanmuuttajan palkkaaminen ei saa pelottaa, ja kynnystä voisi madaltaa esimerkiksi antamalla palkkatukea yrityksille. Tämän ansiosta Kainuuseen sijoittuva yritys voi luottaa siihen, että osaavan työvoiman saatavuudesta pidetään huolta.

Nämä ratkaisut on neuvoteltava tulevaan siltasopimukseen. Voisimme olla näissä kokeilumaakunta. Pidetään yhdessä huoli paikallisista yrityksistämme ja koulutuksestamme, sillä niin mahdollistamme lupaavan kasvun hyödyt Kainuussa.

 

Eero Suutari, kansanedustaja

Kolumni julkaistu 2.11.2018