Facebook pixel

Katse työpaikkasopimiseen! (Kainuun Sanomat)

Työmarkkinajärjestöt ovat nyt kymmenen kuukauden ja viidennen yrityksen jälkeen vihdoin synnyttäneet yhteiskuntasopimusesityksen. Hallitus hyväksyi esityksen osaltaan keskiviikkona. Hyvä niin. Vaikka ratkaisun hakeminen onkin kestänyt jopa tuskastuttavan kauan, on tärkeää että nyt työkaluna on jotain konkreettista.

Suomea ovat jo useiden vuosien ajan kurittaneet niin kansainvälisen talouden suhdanteet, kuin työmarkkinarakenteemme jäykkyydet ja paperin ja elektroniikkaan sakkaaminenkin. Kilpailu maailmalla on kovaa ja sen edellytyksien parantamisessa meillä riittää työsarkaa, sillä olemme jo puolittaneet kahdeksassa vuodessa maailmankaupan osuutemme. Mahdollisuuksien parantamiseksi meidän on saatava yrittämisen ja kasvun edellytykset samalle viivalle muiden kilpailijoiden kanssa.

Hallituksen tavoitteena on saada maahan 110 000 uutta työpaikkaa. Se edellyttää kuitenkin lisää uudistumista ja muutosta, koska tämä ratkaisu tuo niistä vain vajaan kolmanneksen. Työllistymisen kustannuksien alentaminen ja työmarkkinoiden joustavuuden parantaminen työpaikkasopimisella ovat tässä keskeisiä tekijöitä. Varsinkin jälkimmäistä voi hyvällä syyllä pitää koko vaalikauden tärkeimpänä yksittäisenä tavoitteena.

Joustavampia työmarkkinoita Suomelle suosittavat niin OECD, IMF kuin EU:n komissio. Maailman talousfoorumin vertailussa Suomi oli palkanmuodostuksen joustavuudessa kaikkein jäykin, siis surkein. Nämä faktat ovat kyllä varmasti tiedossa myös työmarkkinajärjestöillä. Palkkasopimiseen on löydettävä työpaikkakohtaisia ratkaisuja.

Sovittua yhteiskuntasopimusta voi pitää vain osaratkaisuna. Siinä esitellyt keinot eivät näyttäisi riittävän tavoittamaan haluttua kilpailukykyloikkaa. Käytännössä kuuden minuutin pidennys päivittäiseen työaikaan, julkisen sektorin lomarahojen leikkaus sekä veroluontoisten maksujen painopisteen siirtäminen ovat toki monilta osin askelia oikeaan suuntaan. Maaliin saakka ne eivät kuitenkaan riitä. Miljardin verohelpotuksiin ei ole vielä varaa. Hallituksen asettama rima työpaikkasopimisen osalta on siten paikallaan.

Työllisyystavoitteesta on pidettävä kiinni. Suomi tarvitsee kipeästi pienten ja keskisuurten yritysten kasvua. Kestävä kasvu lähtee investoinneista. Investointi tehdään jos nähdään mahdollisuuksia. Niiden luomiseen niin hallituksella kuin työmarkkinajärjestöillä on varmasti kykyä. Nyt esitetyn yhteiskuntasopimuksen yhdistäminen kunnianhimoiseen työpaikkasopimiseen olisi meidän kaikkien yhteinen etu.

Tarpeen on myös siirtyä etenkin tuotteen tai palvelun arvoa lisääviä investointeja suosivaan vero- ja tulopolitiikkaan. Kaikki kyllä tietävät, mitä pitää tehdä. Suomi sydämessä toteutuksenkaan ei pitäisi olla ylitsepääsemätöntä. Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää…

Eero Suutari
Kansanedustaja (kok.)
Kokoomuksen yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja