Facebook pixel

Kohti syvää päätyä! (Kaleva)

Suomi on kulkenut kitukasvuista polkua jo vuosikymmenen. Myös ulkomaankauppa on madellut monta vuotta. Oulun satama on kuitenkin porskuttanut eteenpäin, vaikka nykyinen 10 metrin väyläsyvyys on jo käytetty loppuun aikoja sitten. Tällä onkin ollut kielteisiä heijastinvaikutuksia Pohjois-Suomen yritysten kilpailukykyyn.

Oulun satama Oy:n toimitusjohtaja Marko Mykkäsen mukaan syväväylän rakentaminen on ollut koko Pohjois-Suomen yhteinen tavoite – eikä syyttä! Se tuo muun muassa lisää työpaikkoja, mahdollistaa kustannustehokkaat kuljetukset asiakkaille, sekä pitää Oulun lisäksi niin Kainuun kuin Pohjois-Pohjanmaan metsä- ja kaivosteollisuuden elinvoimaisina. Kun kuljetuksiin tulee lisää varmuutta, luottavat myös asiakkaat toimitusketjun laatuun sekä varmuuteen. Syväväylän rakentaminen säilyttää Oulun sataman Perämeren johtavana metsäteollisuus- ja suuryksikkösatamana.

Kilpailuetua haetaan tänä päivänä suurilla volyymeilla, eikä tästä kehityksestä voi jäädä pois. Syväväylän rakentaminen vastaa trendiin, jossa laivojen koko kasvaa koko ajan. Ruoppaus suoritetaan vuonna 2018 ja syväväylän valmistuttua liikennemäärät tulevat kasvamaan voimakkaasti. Samalla tämä tarkoittaa koko Oritkarin alueen kehittymistä voimakkaimmin kasvavaksi logistiikka-alueeksi Pohjois-Suomessa.

Oulun satamasta on erinomaiset jatkoyhteydet joka suuntaan sekä rauta- että maanteitse, minkä lisäksi Oulun lentokenttä palvelee lyhyen ajomatkan päässä. Oulun logistiikkakeskittymä, satamaa ja maan toiseksi vilkkainta lentokenttää myöten, on osa koko Pohjoismaiden kasvavaa keskusta. Oulu on myös pohjoisen Euroopan nopeimmin kasvava kaupunki, jonka hyvinvointi säteilee koko Pohjois-Suomeen.

Syväväylän rakentaminen vahvistaa talouden kilpailukykyä ja siten koko Pohjois-Suomen taloutta ja työllisyyttä. Myönnetty rahoitus hankkeelle osoittaa myös hallituksen tarttuvan kasvumahdollisuuksiin ja toteuttavan niitä määrätietoisesti.

Jokaisesta hyvästä talousuutisesta ja -päätöksestä on syytä iloita. Ja aivan erityisesti sellaisista uutisista, joiden vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle sekä tuovat dynaamisuutta ja hyvinvointia mahdollisimman monelle ihmiselle. Kiitokset siis hallitukselle ja menestystä Pohjois-Suomeen!

Eero Suutari

Kansanedustaja (kok)