Facebook pixel

Kokoomuksen Eero Suutari: Sudenhoitosuunnitelma järkiratkaisu Kainuulle ja koko itäiselle Suomelle

Maa- ja metsätalousministeriö teki eilen päätöksen, jossa se hyväksyi sudenhoitohoitosuunnitelman. Tästä lähtien sovitellaan yhteen sudensuojelu ja susien reviireillä asuvien kansalaisten tarpeet. Suutari on tyytyväinen tehtyyn ratkaisuun ja pitää hyvänä sitä, että ministeri Orpo on huomioinut vakavuudella kansalaisten kuulemisen asiassa. Suunnitelmaluonnokseen saatiin yli 40 lausuntoa, jotka otettiin huomioon lopullisen suunnitelman viimeistelyssä.

”Suunnitelma on Kainuun ja koko itäisen Suomen kannalta merkittävä, joiden susikannat ovat maan laajimpia ja joissa häirikkösudet ovat aiheuttaneet suunnatonta harmia ja jopa pelkoa alueen asukkaille. Kansalaisten ja eri sidosryhmien kuuleminen on tässä ratkaisussa huomioitu nyt erittäin asianmukaisella vakavuudella”, kiittelee Suutari.

”Susikanta on selvässä nousussa ja eläimistä on yhä enenevässä määrin alkanut olemaan haittaa ihmiselle. Kansalaisilla täytyy olla käytettävissään lailliset keinot suojella omaisuuttaan. Susikannan suojelun näkökulmasta pidän oikeansuuntaisena nyt myönnettyä 29 suden kaatolupaa ja sitä, että suunnitelmassa esitetään uudenlaisia hankkeita ja keinoja, joilla susien aiheuttamia haittoja voitaisiin lievittää”, päättää Suutari.