Facebook pixel

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari on jättänyt viikolla 45 asianosaisten ministeriöiden vastattavaksi kaksi kirjallista kysymystä, jotka koskevat Talvivaaran tilannearviota sekä Arktiset Aromit Oy:n toiminnan turvaamista

Talvivaaraa koskevassa kysymyksessä Suutari kysyy ympäristöministeriöltä, onko se tietoinen, miten Talvivaaran kaivosyhtiön käänteisosmoosilaitos toimii ja millaiset vaikutukset sillä on lähialueen ympäristölle ja ihmisille, joiden luottamus on mennyt sen toiminnassa aiemmin olleiden ongelmien vuoksi.  Toiseksi Suutari kysyy, mitä ympäristöministeriö aikoo tehdä jo vakavasti kärsineet Oulujärven ja Vuoksen vesistöjen latvaosien luontoarvojen sekä kansalaisten, etenkin lähialueiden asukkaiden luottamuksen palauttamiseksi sekä uskooko ministeri siihen vaihtoehtoon, että Talvivaaran kaivosyhtiöltä johdettava jätevesiputken johtaminen suurempiin vesistöihin tulee olemaan mahdollista ja mitä vesistöä ministeri suosittelisi. 

Talvivaaraa koskeva kysymys on jätetty eduskunnan kansliaan ennen tietoa Talvivaaran yrityssaneerausoikeudenkäynnistä. 

Arktiset Armit Oy:tä koskeva kysymys koskee koko yhdistyksen toiminnan tulevaisuutta. Arktiset Aromit Oy:n valtakunnallinen ja kansainvälinen toiminta tarvitsee 0.2 miljoonan euron julkisen tuen jäsenyritystensä rahoituksen lisäksi. Suutari tiedustelee maa- ja metsätalousministeriöltä, mitä se aikoo tehdä, jotta yhdistyksen yhteiskuntaan ja yrityksiin vaikuttava toiminta turvataan myös jatkossa?