Facebook pixel

Kokoomuksen kansanedustaja Suutari: Lapsien ja vanhusten liikenneturva säilyy

Tänään eduskunnassa käsittelyssä ollut hallituksen esitys ajoneuvoverolain muuttamisesta sai lainvalmisteluvaiheessa paljon kritiikkiä, onhan kyse pitkäaikaisten veroetujen poistamisesta, jotka koskevat niin tavallisia kansalaisia kuin pienyrittäjiäkin. Tähän liittyen Suutari teki alkusyksystä myös kirjallisen kysymyksen, joka koski muuttotavarana tuotavan ajoneuvon verohyödyn poistamista erityisesti rauhanturvaajien osalta. Ajoneuvoverolain muutoksen myötä muuttotavarana tuotavien ajoneuvojen sekä tavallisten ja pienten, esteettömien taksien veroetu poistuu. Esityksen fiskaalisten tavoitteiden lisäksi takseja koskevan veroedun poistaminen lukeutuu osaksi hallituksen yritystukien uudelleen kohdentamiseen tähtääviä uudistuksia. 

Suutari on kuitenkin tyytyväinen siihen, että valtiovarainvaliokunta säilytti kokoomuksen esityksestä tavallisten taksien verotuen, tosin puolitettuna.  

”Ministeri Risikkoa täytyy kiittää siitä, että esityksessä pienet bussit, esteettömät taksit ja tavalliset taksit asetetaan samanarvoisempaan asemaan, kuten taksiliitto esitti”, toteaa Suutari 

”Taksialan yrittäjille kohdistuva veroedun poistaminen oli alun perin tarkoitettu koskemaan kaikkia taksiyrittäjiä, mutta nyt isojen erikoisvarusteltujen esteettömien tilataksien, koulukuljetustaksien ja invataksien autoverotuet kuitenkin säilytetään. Tässä kuunneltiin taksiyrittäjien ja kokoomuksen liikennepolitiikan asiantuntemusta sekä liikenneministeriämme. Nyt lapset ja vanhukset, jotka taksia eniten käyttävät, säilyttävät hyvän turvan liikenteessä”, kiittelee Suutari. 

”Takseilla on myös tärkeä rooli julkisen liikenteen korvaajana ja täydentäjänä erityisesti maaseudulla. Etenkin Pohjoisen Suomen harvan julkisen liikenteen verkoston kannalta pidän ratkaisua erittäin hyvänä”, päättää Suutari.