Facebook pixel

Kokoomuksen puoluehallitus esittää varainsiirtoveron poistoa

Kokoomuksen puoluehallitus esittää puoluekokoukselle varainsiirtoveron poistoa. Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari on tyytyväinen ratkaisuun. Suutarin mukaan tsaarinaikainen varainsiirtovero ei ole enää tätä päivää.

 ”Varainsiirtoverolla on monia negatiivisia vaikutuksia. Se heikentää ihmisten mahdollisuuksia muuttaa työn perässä uudelle alueelle tai paikkakunnalle sekä keinotekoisesti kasvattaa asumisen kustannuksia ja asuntojen hintoja. Erityisen ongelmallinen varainsiirtovero on muuttotappioalueilla, joissa tarjontaa on enemmän kuin ostajia. On perusteltua väittää, että varainsiirtovero on este työllisyysasteen kasvulle koko Suomessa”, sanoo Suutari.

Varainsiirtoveron vaikutuksia on tutkittu niin Suomessa kuin ulkomailla ja useat tutkimukset ovat osoittaneet veron vähentävän kaupankäyntiä asuntomarkkinoilla. Vuonna 2018 julkaistussa VATT:n ja Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksessa ”Effects of Real Estate Transfer Taxes: Evidence from a Natural Experiment” todetaan varainsiirtoveron vähentävän niin kaupankäyntiä asuntomarkkinoilla kuin muuttoja sekä maakuntien sisällä että maakuntien välillä. Tämä aiheuttaa sen, että kotitaloudet saattavat asua asumistarpeisiin ja tuloihinsa nähden huonosti sopivissa asunnossa ja vero vaikeuttaa myös työperäistä muuttoa työmarkkina-alueiden välillä. Tämä on suuri ongelma, varsinkin maassa jossa työn tarve ja tarjonta eivät kohtaa.

”Lisäksi varainsiirtovero perusteettomasti ja epäoikeudenmukaisesti verottaa eri asumismuotoja eri tavalla ja verottaa jo aiemmin verotettua ansio- tai pääomatuloa ja heikentää siten suomalaisten vaurautta ja ostovoimaa”, Suutari sanoo.

Varainsiirtovero poistamalla voitaisiin helpottaa työperäistä muuttoa maakuntien välillä ja näin vähentää tarpeen ja tarjonnan kohtaamisen ongelmaa. Poistamalla varainsiirtovero myös parannettaisi asuntomarkkinoiden toimintaa ja harvempi joutuisi asumaan elämäntilanteeseen nähden sijainniltaan tai kooltaan sopimattomassa asunnossa.

”Nykymuotoinen varainsiirtovero vähentää ihmisten halukkuutta käydä asuntokauppaa, ja siten sitoo ihmisiä omistamiinsa asuntoihin. Esimerkiksi työn perässä muuttaminen tai elämäntilanteen muuttuessa asunnon vaihtaminen on varainsiirtoveron vuoksi kalliimpaa kuin mitä se muutoin olisi. Tämä aiheuttaa ylimääräistä kitkaa muuttamiseen, ja on myös osatekijä tämänhetkiseen työvoimapulaan Suomessa”, Suutari sanoo.

”Varainsiirtoveron kertymä tulee pääasiassa tavallisten ihmisten asunnonvaihtojen yhteydessä. Veron poisto tuottaisi dynaamisia vaikutuksia mahdollistamalla ihmisten paremman liikkuvuuden työn perässä ja vapauttaisi epäoptimaalisissa asunnoissa lepäävää pääomaa hyödyllisempään käyttöön. Varainsiirtovero on tsaarinaikainen vero, eikä ole enää tätä päivää”, Suutari sanoo.