Facebook pixel

Kokoomuksen Suutari: Hallituksen otettava nyt vastuu kolmikannan asioista

Kansanedustaja Eero Suutarin mukaan yhteiskuntasopimusneuvottelujen kaatuminen on erittäin valitettavaa, eikä anna erityisen hyvää kuvaa työmarkkinajärjestelmän toimivuudesta tai kriisitietoisuudesta.

– Työmarkkinajärjestelmä on näyttänyt jäykkyytensä ja toimintakyvyttömyytensä tilanteessa, jossa haasteisiin pitäisi tarttua reippaalla kädellä, Suutari sanoo.

Suutarin mukaan yhteiskuntasopimuksen kariutuminen tarkoittaa sitä, että hallituksen on nyt toimittava työmarkkinajärjestöjen puolesta. Suomen on siirryttävä hänen mukaansa jatkossa pois korporatismista ja enenevissä määrin kohti demokratiaa. Nykyinen työmarkkinajärjestelmä ei Suutarin mukaan toimi enää tässä ajassa, vaan toimintakulttuuria on muutettava hallitusvetoisemmaksi.

– Hallituksen on nyt otettava suurempaa vastuuta perinteisesti kolmikannassa sovituista asioista.