Facebook pixel

Kokoomuksen Suutari ja Talvitie: Budjettiriihestä historiallinen helpotus yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan

Kokoomuksen kansanedustajat Mari-Leena Talvitie ja Eero Suutari iloitsevat hallituksen budjettiriihessä sopimasta historiallisesta helpotuksesta yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan. Yrittäjän perheenjäsen, joka ei omista yritystä, on jatkossa oikeutettu samaan työttömyyskorvausta.

”Muutosta on odotettu yrittäjäperheissä pitkään. Tiedän useita tapauksia, joissa perheille on tullut yllätyksenä se, että myös yrittäjän perheenjäseniltä on evätty työttömyysetuus yrittäjyyden perusteella. Jos esimerkiksi yrittäjän lapsi on lyhytaikaisesti tehnyt töitä vanhempansa osin tai kokonaan omistamassa yrityksessä, ei hänellä olekaan ollut oikeutta työttömyyskorvaukseen työttömäksi jäädessään”, kertoo Talvitie.

Hallitus linjasi budjettiriihessä, että jatkossa yrittäjän perheenjäsen, joka ei ole 12 kuukauteen omistanut yrityksestä mitään eikä hänellä ole ollut määräysvaltaa yrityksessä, katsotaan laissa palkansaajaksi eikä yrittäjäksi. Perheenjäsenen työssäoloehdoksi säädetään 12 kuukautta.

”Olen tyytyväinen, että hallitus viimein korjaa tämän yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaan liittyneen epäoikeudenmukaisuuden. Nyt yrittäjien palkansaajina työskentelevät perheenjäsenet ovet lähempänä tasa-arvoista sosiaaliturvaa”, itsekin pitkän uran yrittäjänä tehnyt Suutari toteaa.

Suutari ja Talvitie tekivät aiheesta kirjallisen kysymyksen marraskuussa 2017. Kysymys löytyy eduskunnan sivuilta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_502+2017.aspx