Facebook pixel

Kokoomuksen Suutari: Koulutussopimus vie työelämään

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari pitää selvityshenkilöiden tänään opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle esittelemää koulutussopimusta hyvänä täydennyksenä suomalaisen ammatillisen koulutuksen työkalupakkiin. Suutarin mukaan mallista olisi hyötyä sekä työnantajille että opiskelijoille.

– Esitetty malli laskee yritysten kynnystä tarjota paikkaa ja antaa yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden päästä samalla työelämään kiinni.

– Samalla yrityksillä on mahdollisuus saada koulutettua työvoimaa, jotka tuntevat niiden käytännöt.

Suutarin mukaan on hyvä, että koulutussopimusmallissa annetaan mahdollisuuksia yksilökohtaiseen räätälöintiin tutkinnon suorittamisessa. Joustavuuden lisääminen on hänen mukaansa suotuisaa kehitystä, joka edesauttaa myös mallin käyttöönottoa.