Facebook pixel

Kokoomuksen Suutari: Normitalkoilla korjausliike Suomen taloustilanteeseen

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi tänään Normitalkoot -kannanottonsa, jota se on valmistellut kansanedustaja ja Kokoomuksen yrittäjyysvaltuuskunnan puheenjohtaja Eero Suutarin johdolla. Kannanotossaan eduskuntaryhmä esittää konkreettisia esimerkkejä sellaisista säädöksistä tai määräyksistä, joita muuttamalla, keventämällä tai purkamalla saataisiin nopeasti Suomi liikkeelle, vauhtia taloutemme rattaisiin ja luotua uutta suomalaista työtä.

Suutari pitää kannanottoa erittäin tervetulleena keskustelun avauksena, koska melko pienilläkin muutoksilla voidaan saada aikaan suuria hyötyjä ihmisille, yrityksille ja koko Suomelle.

Yrittäjätaustainen Suutari on ollut koko eduskuntakautensa suomalaisen työn ja työllistämisen ja näihin liittyvien esteiden poistamisen vahva puolestapuhuja. ”Henkilökohtaisesti haluan korostaa, että tällaisilla toimenpiteillä voimme vaikuttaa uuden suomalaisen työn luomiseen, toteaa Suutari.

Kannanottoa ei ole tarkoitettu kaiken kattavaksi listaksi, jolla ongelmat poistuisivat kertaheitolla. Normitalkoot on keskustelunavaus, joka painottuu muutamiin taloudellisesti merkittäviin aihealueisiin. Nämä keskeisimmät kohdat ovat liittyvät yritysten hallinnollinen taakan keventämiseen ja rahoitukseen, lupaprosessien sujuvoittamiseen ja rakentamista koskevien säädösten ja määräysten järkevöittämiseen.

”Liika sääntely estää pahimmillaan Suomelle tärkeiden innovatiivisten ratkaisujen syntymistä ja lannistaa niin kansalaisten kuin yrittäjienkin oma-aloitteisuutta. On siis hyvä, että yleisesti ollaan vihdoinkin havahduttu siihen, ja että meidän kannattaa alkaa toimimaan järkevämmän sääntely-ympäristön puolesta, päättää Suutari.