Facebook pixel

Kokoomuksen Suutari: Porkkalan kansallispuistohanke ei nauti kansalaisten luottamusta

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutarin mukaan Porkkalaan harkittu kansallispuisto on julkisuudessa olleista tiedoista poiketen ongelmallinen hanke. Suutarin mukaan Ville Niinistön johtaman ympäristöministeriön edellisellä vaalikaudella aloittama projekti ei nauti paikallisten toimijoiden luottamusta.

– Alueen asukkaat, maanomistajat ja elinkeinoelämä vastustavat hanketta laajalti, Suutari sanoo.

– Eikä ihme. Porkkalanniemen ja sen rannikko ovat suhteellisen tiiviisti asuttuja ja mahdollinen kansallispuisto estäisi esimerkiksi maanviljelyksen, metsästyksen ja kalastuksen kaltaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamisen.

Suutarin mukaan Porkkalan kaavaillulta alueelta ei löydy myöskään kansallispuiston toiminnalle välttämätöntä ydinaluetta, vaan valtion omistukset alueella ovat pieniä ja pirstaleisia. Myös mahdollisen kansallispuiston tarvitsema infrastruktuuri ja saavutettavuus ovat erittäin puutteellisia ja vaatisivat siten myös merkittäviä taloudellisia panostuksia. Myös historiallisiin syihin vetoaminen on Suutarin mukaan heppoista.

– Hetken toiminut Träskön saaren kansallispuisto lakkautettiin Neuvostoliiton vuokrausajan päätyttyä valtioneuvoston päätöksellä, sillä luontoarvot olivat kärsineet tehdyistä linnoitustöistä.

Alueen luontoa suojellaan nykyisellään sekä yksityisillä, että julkisilla luonnonsuojelualueilla. Kansallispuistolla ei saavutettaisi Suutarin mukaan tämän osaltakaan lisäarvoa, vaan mahdollinen turismi voisi jopa toimia suojelutavoitteiden vastaisesti. Hänen mukaansa olisi parempi keskittyä nykyisten kansallispuistojen kehittämiseen ja tehdä juhlavuoden kansallispuiston valinnassa toinen vaihtoehto.

– Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi perustettavaksi kansallispuistoksi tulisi mielestäni valita Hossa, jossa näitä ristiriitoja ei ole.