Facebook pixel

Kokoomuksen Suutari tyytyväinen sote-linjauksiin

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari on tyytyväinen hallituksen tekemiin sosiaali- ja terveydenhuollon linjauksiin sekä niihin liittyviin aluetalouden ratkaisuihin. Tärkeimpinä linjauksina Suutari pitää aitoa kansalaisen valinnanvapautta ja monituottajamallia.

– Nämä pitävät huolen kehittämisestä sekä aidosta ja tasapuolisesta aluejaosta, Suutari sanoo.

– Olen tyytyväinen yleisen toimivallan säilymisessä kunnilla ja siitä että kansalainen voi vapaasti valita monituottajamallin sotepalveluista.

Suutari kertoo olleensa tukemassa ratkaisun olennaisia osia taustatyön kautta. Sovittu soten tuotannon ratkaisu on hänen mukaansa paras malli saavuttaa asetettu 3 miljardin säästö. Hän on myös tyytyväinen linjaukseen maakuntien tulevista tehtävistä. Tärkeintä on hänen mukaansa järjestämisen ja tuotannon selkeys.

– Tämä malli tuottaa parempaa palvelua jokaiseen maakuntaan.

Myös tiistaina sovitut kehysratkaisut tukevat Suutarin mukaan talouden tervehdyttämistä ja rakenteiden uudistamista.

– Hallitusohjelman mukaisista säästötavoitteista pidettiin kiinni ja koulutukseen sekä tutkimukseen ohjataan lisää rahaa. Suunta on ehdottomasti oikea.

– Työmarkkinajärjestöillä on nyt osaltaan iso vastuu seuraavista askelista. Yhteiskuntasopimuksen linjaukset on vielä saatava jalkautettua.