Facebook pixel

Kokoomuksen Suutari: Viihdemerenkulun kilpailuneutraliteettia tulisi kehittää

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari kaipaa parannuksia viihdemerenkulun kilpailuneutraliteettiin. Hänen mukaansa laivayhtiöille maksettavat miehistötuet vääristävät markkinoita ja vaikuttavat myös maissa toimivien matkailu- ja ravintola-alan yritysten toimintaedellytyksiin.

– Palvelualan yritykset ovat olleet vaikeuksissa, kun tuen mahdollistaman hintaeron myötä asiakkaat ovat siirtyneet varaamaan kokous- ja majoituspalveluita matkustaja-aluksilta. Samaan aikaan laivayhtiöiden polttoainekulut ovat laskeneet ja yhtiöt ovat tehneet hyvinkin voitollista tulosta, Suutari sanoo.

– Esimerkiksi vuonna 2015 miehistötukia jaettiin kaikkiaan 86,5 miljoonaa euroa, kun Viking Line teki samaan aikaan 23,2 miljoonan tuloksen ja Tallink saavutti historiansa parhaan tuloksen 59,1 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on perustellut miehistötuen jakamisen syitä ulosliputuksen torjumisella, maantieteellisellä sijainnilla, huoltovarmuudella ja merenkulkijoiden työllisyyden turvaamisella. Suutarin mukaan on kuitenkin huomattava, että tukien lisäksi laivayhtiöt nauttivat myös muista kilpailuun vaikuttavista etuisuuksista.

– Myynnistä tai ravintolatoiminnasta ei makseta Suomeen arvonlisäveroa tai alkoholiveroa, eikä tupakkaveroa tai sokeriveroa. Ostot aluksille ovat tästä huolimatta arvonlisäverottomia. Lisäksi yhtiöt saavat myös takaisin verovelvollisia merenkulkijoita koskevan lähdeveron ja maksamansa sosiaaliturvamaksut, sekä korvausta miehistön vaihdosta johtuvista matkakuluista. Valtio myös kustantaa kolmanneksen eläkemenoista.

Suutarin mielestä on perusteltua kysyä, eikö kilpailuneutraliteetin parantamiseksi olisi mahdollista poistaa palkkatuki merenkulkuun osallistumattomalta henkilökunnalta ja arvioida meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseksi vuoden 2007 jälkeen tehdyt lakimuutokset uudelleen niiden ajanmukaistamiseksi.

– Tämä tukisi niin kilpailuneutraliteettia, kuin hallituksen säästötavoitteita. Samalla olisi myös paikallaan arvioida viihdealusten todellista merkitystä huoltovarmuudelle.

Eero Suutari on tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnassa.