Facebook pixel

Kokoomuksen Suutari: Viihdemerenkulun tuet vääristävät kilpailua

Kansanedustaja Eero Suutari haluaa nostaa esiin viihdemerenkulkuun kohdistuvat yritystuet. Hänen mukaansa niiden vääristämä kilpailu näkyy mantereella toimivien yritysten heikentyneenä tilana ja on kannustanut laivayhtiöitä toimimaan liikkuvina hotelleina ja huvipaikkoina.

– Matkustaja-alusten saama miehistötuki mahdollistaa myynnin ja markkinoinnin alihinnoittelun alle todellisten kustannusten, Suutari sanoo.

– Merkittävän hintaeron myötä yritykset ovat siirtyneet varaamaan kokous- ja majoituspalveluita matkustaja-aluksilta. Kokousasiakkaat ovat siirtyneet merelle.

Laivojen lisääntynyt kapasiteetti ja tukitoimenpiteet ovat Suutarin mukaan vähentäneet majoitusvuorokausien määrää esimerkiksi Varsinais-Suomessa puoleen aiemmasta. Rahat voisi hänen mukaansa käyttää järkevämminkin. Samaan aikaan kun valtio myöntää yritystukia ja näin toimillaan vääristää todellista kilpailutilannetta, on esimerkiksi Tekesin tutkimukseen ja kehitystyöhön tarkoitettuja tukirahoja leikattu viime vuosina.

– Tutkimus- ja kehitystyö luo aidosti uutta työtä ja edellytyksiä suomalaisten yritysten kilpailukyvylle ja pärjäämiselle globaalissa maailmassa.

Suutari on tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnassa. Hän tiedustelee siinä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kilpailua vääristävien, matkustaja-alusten viihdemerenkulkuun kohdistuvien yritystukien eli lähinnä palkkatuen muuttamiseksi kilpailuneutraalimmaksi merenkulkuun osallistumattomien henkilöiden osalta.

– Pitää saada myös selvyys siitä, millaisten vaikutusarviolaskelmien pohjalta näitä yritystukia on myönnetty tähän saakka.