Facebook pixel

Kokoomuksen Suutari: Ylimitoitetusta muutosturvasta korkea aika päästä eroon

Kansanedustaja Eero Suutari on tyytyväinen hallituksen loppuviikosta tekemään esitykseen kuntarakennelain muuttamiseksi. Monien kaavailtujen muutosten mukana myös säännös kuntaliitostilanteissa sovellettavasta henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta on tarkoitus purkaa.

– Tein asiasta lakialoitteen jo edellisellä vaalikaudella. Asian eteneminen on kuntien talouden kestävyyden kannalta tärkeä asia, Suutari sanoo.

– Ketjuuntuminen on antanut liitoskuntien henkilöstölle pahimmillaan jopa 15 vuoden perusteettomia irtisanomissuojia. On selvää, ettei tämä ole helpottanut kuntien toimintojen uudistamista liitosten yhteydessä.

Suutarin mukaan ylimitoitettu muutosturva on lisännyt henkilöstön osa-aikaistamistarvetta ja luonut kunnille lomauttamispaineita. Säädöksen soveltaminen on osoittautunut sekä kuntatalouden että koko julkisen talouden kestävyysvajeen kannalta erittäin haasteelliseksi. Suoja-ajan poisto mahdollistaa Suutarin mukaan henkilöstörakenteen mukauttamisen paremmin ja joustavammin tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

– Ikäluokkien koko pienenee ja suurten ikäluokkien palveluiden tarve kasvaa. Näidenkin haasteiden osalta on kuntien nyt jatkossa helpompi rekrytoida uutta ammattitaitoista työvoimaa.