Facebook pixel

Kokoomuksen yrittäjyysvaltuuskunnan puheenjohtaja Eero Suutari: Vauhtia investointeihin tuplapoistoilla

Kokoomuksen yrittäjyysvaltuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Suutari pitää hallituksen päätöstä vauhdittaa tuotannollisia investointeja kaksinkertaisen poisto-oikeuden avulla erittäin yrittäjämyönteisenä ratkaisuna. Hallitus hyväksyi tänään esityksen siitä, että korotettua poisto-oikeutta jatkettaisiin kahdella vuodella eli 2015 ja 2016. 

”Muistan hyvin omilta yrittäjyysvuosiltani, miten paljon se turhautti, kun verottaja tuli väliin vaikka olisin halunnut kasvattaa yritystäni. Rahaa kasvaa ei ollut liikaa. Tuplapoistojen mahdollisuus kannustaa investoimaan. Suomi tarvitsee juuri investointeja ja kasvua. Kaikenlaisten yrittäjien ja yritysten pitäisi pohtia, mitä omassa liiketoiminnassa voi kehittää ja kasvattaa. Valtion pitää luoda siihen hyvät puitteet, mutta ei yrittää sotkeutua markkinoille, ” Suutari kertoo. 

Korotetut poistot tarkoittavat sitä, että yritykset voivat vähentää verotuksessa uusien tuotantorakennusten sekä koneiden, tuotantokoneiston ja laitteiden poistoja normaalia nopeammalla tahdilla. Valtio ei menetä verotuottoja, koska kyseessä on verotuksen jaksotus. Suutarin mukaan päätös on oikeansuuntainen, mutta lisää on vielä tehtävä. 

” Suomen talous nousee juuri kymmenien ja satojen pienten hyvien yrittäjyyspäätösten avulla. Jokainen ratkaisu, joka lisää kasvua, on tarpeellinen. Muita kasvua lisääviä toimenpiteitä olisivat esimerkiksi koeajan pidennys, tulolähdejaon poistaminen, tappioiden vähennysoikeuden pidentäminen ja koulutussopimuksen mahdollistaminen. Erityisesti työmarkkinoiden joustavoittamisessa on paljon tehtävää. Keskusta on esittänyt kasvurahastoa, jossa lähdettäisiin huseeraamaan yritysrahoitusmarkkinoille veronmaksajien rahoilla. Mielestäni valtion on keskityttävä olennaiseen, eli poistamaan kasvun esteitä yrittäjyyden tieltä”, painottaa Suutari.