Facebook pixel

Kokoomuskansanedustaja Suutari: Opiskelijavalintojen uudistuksessa edettävä maltilla

Kokoomuksen kansanedustajat Eero Suutari, Markku Eestilä, Harri Jaskari, Sanna Lauslahti, Jukka Kopra, Sari Raassina ja Kari Tolvanen ovat jättäneet yhdessä kirjallisen kysymyksen opiskelijavalintojen uudistamisesta. Edustajat tiedustelevat kirjallisessa kysymyksessään uudistuksen perusteluita sekä vaativat malttia aikatauluun.

”Uudistuksen tavoitteet päästä eroon pitkistä pääsykokeisiin valmistautumisajoista ja turhista välivuosista ovat täysin oikeita. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota uudistuksen nopeaan aikatauluun. Vaikutusten arviointi täytyy tehdä rauhallisesti ja seikkaperäisesti” Suutari sanoo.

Joillekin aloille sisäänpääsy vaatii poikkeuksetta kalliin valmennuskurssin käymisen. ”Miten uudistuksessa huolehditaan siitä, ettei tämä liiketoiminta siirry lukio- ja ammattikouluopiskelijoiden valmennukseksi? Opiskelijat voivat olla perhetaustansa vuoksi hyvinkin erilaisessa taloudellisessa asemassa, vaikka kävisivät samaa koulua” Suutari muistuttaa. ”Myös erilaiset häiriötekijät kotioloissa pitäisi huomioida. Esimerkiksi vanhemman vakava sairastuminen voi vaikuttaa suurestikin opiskelijan arvosanoihin.”

Lukio- ja ammattikoulun arvosanojen merkityksen kasvu uhkaa myös venyttää opiskeluaikoja, jolloin uudistuksen hyöty nopeammasta korkeakouluopintojen aloituksesta vesittyy. ”Harva nuori tietää vielä ammattikoulu- ja lukioikäisenä, mille alalle haluaa opiskelemaan” Suutari toteaa.

Kajaanilaisedustaja on myös huolissaan sukupuolten välisistä eroista arvosanoissa perus- ja keskiasteella. ”Miten erityisesti lukio- ja ammattikouluikäiset pojat saadaan innostumaan opiskelusta? Nyt liian moni poika alisuoriutuu, kun opiskelumotivaatio herää liian myöhään” Suutari päättää.