Facebook pixel

Korjausliike! (Paikallislehdet)

Eduskunta käsitteli viime viikolla tuoreen hallituksemme ohjelmaa. Keskustelussa ei sanoja säästelty. Käytettiin jopa kuvauksia ”törkeä petos” ”kiristys” ja ”sisilialainen tarjous”. On luonnollista, että hallituksen korjausliike herättäää reaktioita. Opposition esittämät vaihtoehdot jäivät kuitenkin mitättömiksi. Veronkorotusten ja ylivelkaantumisen tie on kuljettu loppuun. Kyse on siitä, millaisen perinnön haluamme jättää lapsillemme. Se edellyttää uudistumista ja velkaantumisen lopettamista.

Olemme eläneet vakaan valuutan olosuhteissa oppimatta varsinaista tulojen mukaan elämistä. On tehty hyvää tarkoittavia ratkaisuja, jotka ovat johtaneet liian kalliiseen suomalaiseen työhön ja kilpailukyvyttömyyteen. Kansantuotetta ei ole hyvän sään aikana käytetty aiemman velan nopeampaan lyhentämiseen, vaan päinvastoin tulevan kuorman kasvattamiseen. On ollut osaamattomuutta pitää huolta tulevaisuuden kilpailukyvystä ja rakenteiden ajanmukaisuudesta. Tilannekuva ei ole ollut yhteinen ja visioita on haettu menneiltä vuosikymmeniltä.

Maan talouden tilan vakavuus myös näkyy hallitusohjelmassa. Kyse ei ole siitä kuka saa ja keneltä otetaan. Tähtäimessä on kakun kasvattaminen ja parhaiden kasvun eväiden löytäminen. Ohjelmaan kohdistunut kritiikki on koostunut pääsääntöisesti sen yksittäisistä palasista. Metsä on kuitenkin nähtävä puilta, tai kisaamme pian keskenämme kävyistä.

Hallitusohjelmassa on lähdetty kokonaiskuvasta ja tosiasioiden tunnustamisesta. Vain kasvu mahdollistaa palvelut jatkossakin. Työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tarvitaan tuottavia yrityksiä, jotka kasvavat ja investoivat sekä työllistävät lisää. Suomi elää viennistä ja toimintaedellytysten on tämän kasvattamiseksi oltava kunnossa.

Kasvuhakuisuuden lisäksi tarvitaan myös kovempia lääkkeitä. Julkiselle sektorille on luvassa rakenteellisia uudistuksia, jotka parantavat tuottavuutta noin kolmen miljardin edestä. Paineita parannuksiin todella on sekä palveluiden, tuottajien että myös kustannusten osalta. Kaikkein heikoimmista tulee pitää huolta, mutta suun on oltava säkkiä myöten. Menot leikataan lihavien vuosien jäljiltä nyt kestävälle tasolle. Mahdollinen yhteiskuntasopimus määrittää osaltaan, mihin rima lopulta joudutaan asettamaan.

Eero Suutari

kokoomus