Facebook pixel

Luottamus suomalaiseen työhön on palautettava! (Kainuun Sanomat)

Eduskunnan tämän istuntokauden viimeinen viikko alkaa maanantaina. Suurin osa valiokuntien työstä on maalissa. Sosiaali- ja terveys- sekä Perustuslakivaliokunnat ratkoivat viikon aamusta iltaan SoTe -uudistusta, mutta lain perustuslaillisia ongelmia ei ehditä ratkaisemaan tällä vaalikaudella.

Suurin huoli on kuitenkin kasvun aikaansaaminen Suomessa. Tarvitsemme ainakin 200.000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa säilyttääksemme hyvinvointimme. Se saadaan aikaan, jos työllisyysasteemme kirii samaksi kuin ennen taantumaa 2007. Siihen voimme yltää vain kasvattamalla vientiämme. Tärkein kysymys Suomen tulevaisuudelle onkin, miten saamme vientiyritysten kasvua aikaan sekä uusia vientiyrityksiä.

Vientiyritysten työpaikkoja eivät luo poliitikot, virkamiehet tai kansanedustajat. Niitä luovat ja niistä päättävät yrittäjät ja yritysten omistajat. Työpaikan luominen on yritykselle aina riskinottoa. Mitä suuremmalta riski tuntuu, sitä varmemmin uutta työpaikkaa ei synny. Talouden dynamiikka ei lähde käyntiin, koska olemme kasvattaneet tätä riskiä. Olemme keskittyneet tulonjakokysymyksiin ja kakun kasvattaminen on jätetty taka-alalle. Investointien ja työllistämisen riskiä on kasvatettu eikä lupausta paremmasta ole vakuuttavasti esitetty. Suurin riski on julkisen sektorin velkaantuminen, sillä jokaisen yksityisen sektorin työntekijää kohden on Suomella 60.000 euroa julkista velkaa. Tämä velka on lykättyä veroa. Riskipääomien mahdollisille tuotoille lankeavia verojakin on nostettu puolitoistakertaisiksi.

Aivan viime aikoina on positiivisiakin viestejä nähty. Lainaa saa halvemmalla kuin koskaan. Velkarahoitus on siis hyvällä mallilla. Yhteisöveroa on laskettu kasvun mahdollistamiseksi. Euron kurssi on laskeutunut korkeuksistaan kohtuulliselle tasolle. Öljyn hinta on, ainakin väliaikaisesti, laskenut, joten kuljetuskustannusten pelättyä nousua ei tule. Ensimmäistä kertaa yrityksilläkin on rahaa enemmän kuin velkoja. Muutamilla aloilla tilauskirjat ovat nousseet ennätyksiin. Yritysten eläkemaksujen kasvu taittuu, kun neuvoteltu eläkeratkaisu kesällä vihdoin allekirjoitetaan. Kuntien tulokset viime vuodelta ovat paljon parempia, kuin odotettiin. Kunnat ovatkin parantaneet juoksuaan vaikka valtio ei ole kyennyt kasvattamaan valtio-osuuksia tarpeen mukaan. Oli siis oikein sopeuttaa valtion menoja – myös kunnille.

Miksi sitten Suomeen ei investoida ja luoda enemmän työpaikkoja? Kyllä niitä syntyy, kun usko suomalaiseen työhön palautuu laajemmin. Kaikki on kiinni luottamuksesta. Sitä ei vielä kaikistellen ole. Se on meidän poliitikkojen tehtävä! Me voimme arvostella toisiamme menneistä ja tulevistakin, mutta meidän yhteinen tehtävämme tässä tilanteessa on puolustaa suomalaista työtä, kasvua, yrittäjyyttä ja madaltaa riskinoton kynnystä.

Samalla onnittelen ja toivotan menestystä Kainuun Sanomien uudelle omistajalle ja koko työyhteisölle. Teillä on hyvät mahdollisuudet.

Vaalikauden viimeisen kolumnini lopuksi kiitän kaikkia lukijoitani aktiivisesta seuraamisesta ja palautteistanne. Aurinkoista kevättä!

Kainuun Sanomat julkaisi kolumnin ilman korjattua muutosta, ettei SoTe-uudistus ehdi valmistua tällä vaalikaudella.