Facebook pixel

Maa- ja metsätalousministeri Koskisen vastaus Eero Suutarille: pantasusien seurantapalvelun jatkoa harkitaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari jätti 13.2.2014 maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, joka koski pantasusien ajantasaisen seurantapalvelun lopettamista. Ministeri toteaa kansanedustaja Suutarille tänään antamassaan vastauksessa, että vuonna 2013 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) koko suurpetotutkimuksen (susi, karhu, ilves, ahma) kokonaiskustannukset olivat noin 1,6 miljoonaa euroa. Susitutkimuksen osuuden arvioidaan olevan RKTL:n suurpetotutkimuksesta noin puolet. Tämän lisäksi RKTL käytti vuonna 2013 suurpetotutkimuksen liittyviin tietojärjestelmiin noin 120 000 euroa, johon myös pantaseurantapalvelun kehittäminen on kuulunut. Susitutkimuksen tärkeimpiä rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Akatemia. 

Ministeri Koskinen toteaa edustaja Suutarin mukaisesti, että avoin pantaseuranta on osoittautunut kansalaisia hyvin laajasti kiinnostavaksi tiedoksi, vaikka kaikille avoin pantaseurantapalvelu on alun perin suunniteltu metsästäjiä varten. Lisäksi ministeri vastaa, että pantaseuranta on lisännyt kiinnostusta susiin sekä myös keskustelua sudesta. Tähän saakka pantaseurannan verkkosivulla onkin vierailtu jo 1,5 miljoonaa kertaa ja palvelusta on saatu kansalaisilta pääosin positiivista palautetta.  RKTL tulee analysoimaan tämän kauden kokemukset huolella yhdessä riistaviranomaisten kanssa. Palvelun jatkosta ja mahdollisesta kehittämisestä päätetään sen jälkeen.   

”Ministeri Koskinen vastasi kattavasti kysymykseen, paljonko susitutkimukseen käytetään rahaa ja mitä tietoa tutkimuksesta saadaan.  Avoimeksi mielestäni jäi kuitenkin se, tullaanko pantaseurantapalvelu lopettamaan lopullisesti ja miten lopettamisesta koituva turvallisuusriski poistetaan. Pyrinkin jatkossa vaikuttamaan ministeriin siten, että pantasusipalvelua jatkettaisiin”, Suutari päättää.